Peter Palik: HAUERLAND

Inscenácia podľa osudov karpatských Nemcov na strednom Slovensku

Premiéra inscenácie otvorila 49. ročník Zámockých hier zvolenských ako doslovné vyvrcholenie 74. sezóny s mottom DOMOV. V hre sa striedajú lyrické a masové obrazy, z ktorých vyžaruje nesmierna vitalita obyvateľov Hauerlandu ako i fatálny dopad historických udalostí na národnostne zmiešané územie stredného Slovenska. Fiktívny príbeh inšpirovaný skutočnými osobami i udalosťami začína v lete roku 1933, keď sa v Nemecku dáva do pohybu nacistický „pekelný stroj“. Nenápadný incident počas žatevných osláv, alebo nedostatok tovaru v obchode sa nečakane stávajú skúškou súdržnosti vzájomných vzťahov, ktoré boli harmonické dlhé stáročia predtým. Ide o javiskovú rekonštrukciu udalostí pred, počas a po druhej svetovej vojne, zameranú na pútavé a nedostatočne známe lokálne dejiny. Projekt Hauerland nadväzuje na inscenácie Tichá noc, tmavá noc, Polnočná omša alebo Čepiec.

Nemeckí prisťahovalci, ktorí prichádzali v stredoveku na pozvanie úradov na naše dnešné územie prispeli k urýchlenému rozvoju spoločenského charakteru slovenskej majority. Stopy karpatských Nemcov sú v architektúre miest a obcí, hospodárskom vývoji, spoločnej kultúre. Po expanzii fašistickej ideológie v 20. storočí sa dovtedajší spoluobčania začali rozdeľovať podľa etnického a ideologického kľúča. Následne však boli svedkami nezmyselných masakier z oboch stranách vojnovej barikády. Po porážke hitlerovského fašizmu bola drvivá väčšina karpatských Nemcov na základe kolektívnej viny zbavená občianskych práv a násilne vysťahovaná z Československa. Niektorí potomkovia obetí, následkom dlhodobého ignorovania a relativizovania boľavej historickej témy, dodnes potláčajú svoju identitu a korene.

Autor a režisér v jednej osobe P. Palik vychádza z autentických spomienok a pestrých dobových prameňov, pričom dokumentárne súvislosti prezentuje dynamickou a vizuálne pôsobivou formou. Cez konkrétne životné príbehy, striedavé pocity ľudského smútku i šťastia sa inscenácia dotýka univerzálnych otázok, ktoré stále rezonujú aj v dnešnej spoločnosti. Originálny presah a atraktívne spracovanie problematiky v hre Hauerland výrazne podporila kreativita a súhra celého inscenačného tímu.

plagat HAUERLAND
Premiéra: 2. júna 2023 na 49.ročníku Medzinárodného letného divadelného festivalu Zámocké hry zvolenské
Dĺžka predstavenia:  110 min bez prestávky
Odporúčame od 15 rokov
V predstavení sa fajčí.

Foto poster: Vanda Mesiariková 

Foto: Vanda Mesiariková (https://www.portfolio.vandamesiarikova.sk/)

OSOBY A OBSADENIE

FARÁR, GUSTÁV ROTH, STARÝ ALTMAN
Vladimír Rohoň
HANS MILLER, VOJAK Michal Ďuriš
JOZEF HAUSNER Ondřej Daniš
HERMANN, ŠTEFAN KLEIN, ŽANDÁR Marek Rozkoš
KARL SCHLANGER Daniel Výrostek
DÁVID ALTMAN Ondrej Ferko
MARTA GRESSNEROVÁ Svetlana Hank Sarvašová
HELGA MILLEROVÁ Dana Karolová
VILMA HAUSNEROVÁ Iveta Marcineková
ANTÓNIA PILCHOVÁ Barbora Špániková
ESTER ALTMANOVÁ Dominika Výrostek Misárová
JOZEFÍNA HRDÁ Lucia Letková
MÁRIA HAUSNEROVÁ Tereza Kmotorková a.h.
JANKO HOLUB Ján Marcinek a.h. / David Szoke a.h
CIGÁNSKY PRIMÁŠ Marcel Berky a.h./Miroslav Trebuľa a.h.
CHLAPI V KRČME, PARTIZÁNI
Rastislav Kohút, Michal Vasil
 
 V inscenácii sú použité zábery z dokumentárneho filmu LEBO SME NEMCI autora Michala Hirka a voľné zdroje z internetu.

INSCENAČNÝ TÍM

Réžia Peter Palik
Dramaturgia Ján Chalupka
Scéna Peter Palik
Kostýmy Eva Farkašová
Hudba Martin Geišberg, Daniel Špiner
Pohybová spolupráca Libuša Bachratá
Bojové scény Petr Nůsek
Projekcie Veronika Šmírová
Odborná spolupráca Ľuboš Ihring
Jazyková spolupráca Mária Iždinská Neuschlová

Ďakujeme za spoluprácu na príprave inscenácie: Archívu Múzea SNP v Banskej Bystrici, Múzeu kultúry karpatských Nemcov, Karpatskonemeckému spolku, Margite Gajdošovej, Jánovi Ihringovi, Viliamovi Neuschlovi, Jánovi Gretschovi a Michaele Šimonovičovej

Video : Stanislav Králik

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia