„VIANOCE U GREGORA“

Benefičný koncert pod názvom „Vianoce u Gregora“. Sme si vedomí ťažkej situácie, ktorá na Slovensku vládne, no napriek tomu sú tu aj iné veci, potreby a ľudia, ktorí potrebujú našu podporu a záujem. Spojte sa s nami, aby sme spoločne pomohli a zároveň sa umelecky obohatili a potešili. „Vianoce u Gregora“ môžu, aj s vašou pomocou, prispieť k prežitiu skutočných Vianoc tých najzraniteľnejších.

Ďakujeme všetkým partnerom a spolupracovníkom.

Iniciátorkou myšlienky usporiadať benefičný koncert je herečka DJGT Katarína Rozkošová a Dana Karolová

„VIANOCE U GREGORA 2023“

V nedeľu 17. decembra 2023 sa uskutočnil už 3. ročník benefičného koncertu „Vianoce u Gregora“. Tento rok pomoc smerovala na Onkologickú kliniku SZU FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, pod lekárskym dohľadom prednostu kliniky MUDr. Mateja Hrnčára, PhD., MBA. Celkový vyzbieraný výťažok sa využil na kúpu  infúznych púmp pre onkologických pacientov. Tie slúžia na presné dávkovanie liekov mimo nemocnice, aby pacienti nemuseli tráviť čas v nemocnici počas podávania infúzie-chemoterapie.

V rámci programu vystúpila hudobná skupina ICONITO  aj členovia umeleckého súboru DJGT. Nechýbali rozhovory s onkologickými lekármi aj samotnými onkologickými pacientmi. Pozvanie prijal aj Peter Bielik autor publikácie „ A vy sa ako máte?“.

„VIANOCE U GREGORA“ 2022

V nedeľu 18.12.2022 o 16:00 hod. sa v sále DJGT uskutoční benefičný koncert „Vianoce u Gregora“.

Iniciátorkou myšlienky usporiadať v divadle benefičný koncert je herečka DJGT Katka Rozkošová. Priaznivci a návštevníci divadla sa môžu tešiť na členov umeleckého súboru DJGT a účinkovať budú aj iní umelci z nášho regiónu.

Tento rok sme sa rozhodli podporiť Občianske združenie VIA ABA

Občianske združenie VIA ABA vzniklo zo spoločnej iniciatívy rodičov a odborníkov s cieľom zlepšiť komplexnú starostlivosť a kvalitu života ľudí s poruchami autistického spektra (PAS) a inými neurovývinovými poruchami a ich rodín. V terapeutických centrách vo Zvolene a v Košiciach sa venujeme vedeniu intenzívnych vzdelávacích programov pre deti s autizmom, ktoré sú zamerané na rozvíjanie komunikácie, hry, sociálnej interakcie a iných zručností.

Cieľom projektu „Neviditeľní“ je zvýšiť v širšej verejnosti povedomie o autizme a prispieť k odstráneniu stigmatizácie ľudí s autizmom na Slovensku. Výsledkom projektu budú krátke dokumentárne filmy o konkrétnych rodinách detí s autizmom, ktoré budú slúžiť ako osvetová kampaň pre širšiu laickú a odbornú verejnosť.

Prostredníctvom benefičného koncertu “ Vianoce u Gregora“ chceme pomôcť financovať a realizovať vznik týchto krátkych dokumentárnych filmov,  ktoré budú použité na vzdelávacie účely, formou premietania a nasledovných prednášok s diskusiami. Týmto spôsobom chceme zvýšiť povedomie o tejto problematike na Slovensku.

VSTUPENKY SI PROSÍM REZERVUJTE mailom [email protected]  alebo telefonicky na 0905 932246, 045/5551 226

Vstupné na benefičný koncert je dobrovoľné, alebo môžete prispieť priamo na účet Občianskeho združenia VIA ABA, o.z

IBAN: SK59 7500 0000 0040 2498 4399
Bankové spojenie: ČSOB

IČO: 51018748
Predseda občianskeho združenia: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA

„VIANOCE U GREGORA“ 2021

V Divadle Jozefa Gregora Tajovského sa uskutočnil 1. ročník benefičného koncertu pod názvom „Vianoce u Gregora“. Prvý ročník organizátori koncertu venovali pomoci a podpore pre Občianske združenie Návrat –  Centrum Banská Bystrica. Celkový výťažok z finančnej podpory poputuje tomuto občianskemu združeniu venujúcemu sa návratu opustených detí do rodín. Kvôli pandemickej situácii sa tento rok koncert odohral cez facebookovú stránku DJGT formou livestreamu.