„VIANOCE U GREGORA“

Benefičný koncert pod názvom „Vianoce u Gregora“. Sme si vedomí ťažkej situácie, ktorá na Slovensku vládne, no napriek tomu sú tu aj iné veci, potreby a ľudia, ktorí potrebujú našu podporu a záujem. Spojte sa s nami, aby sme spoločne pomohli a zároveň sa umelecky obohatili a potešili. „Vianoce u Gregora“ môžu, aj s vašou pomocou, prispieť k prežitiu skutočných Vianoc tých najzraniteľnejších.

Ďakujeme všetkým partnerom a spolupracovníkom.

Iniciátorkou myšlienky usporiadať benefičný koncert je herečka DJGT Katarína Rozkošová a Dana Karolová

„VIANOCE U GREGORA“ 2022

V nedeľu 18.12.2022 o 16:00 hod. sa v sále DJGT uskutoční benefičný koncert „Vianoce u Gregora“.

Iniciátorkou myšlienky usporiadať v divadle benefičný koncert je herečka DJGT Katka Rozkošová. Priaznivci a návštevníci divadla sa môžu tešiť na členov umeleckého súboru DJGT a účinkovať budú aj iní umelci z nášho regiónu.

Tento rok sme sa rozhodli podporiť Občianske združenie VIA ABA

Občianske združenie VIA ABA vzniklo zo spoločnej iniciatívy rodičov a odborníkov s cieľom zlepšiť komplexnú starostlivosť a kvalitu života ľudí s poruchami autistického spektra (PAS) a inými neurovývinovými poruchami a ich rodín. V terapeutických centrách vo Zvolene a v Košiciach sa venujeme vedeniu intenzívnych vzdelávacích programov pre deti s autizmom, ktoré sú zamerané na rozvíjanie komunikácie, hry, sociálnej interakcie a iných zručností.

Cieľom projektu „Neviditeľní“ je zvýšiť v širšej verejnosti povedomie o autizme a prispieť k odstráneniu stigmatizácie ľudí s autizmom na Slovensku. Výsledkom projektu budú krátke dokumentárne filmy o konkrétnych rodinách detí s autizmom, ktoré budú slúžiť ako osvetová kampaň pre širšiu laickú a odbornú verejnosť.

Prostredníctvom benefičného koncertu “ Vianoce u Gregora“ chceme pomôcť financovať a realizovať vznik týchto krátkych dokumentárnych filmov,  ktoré budú použité na vzdelávacie účely, formou premietania a nasledovných prednášok s diskusiami. Týmto spôsobom chceme zvýšiť povedomie o tejto problematike na Slovensku.

VSTUPENKY SI PROSÍM REZERVUJTE mailom v[email protected]  alebo telefonicky na 0905 932246, 045/5551 226

Vstupné na benefičný koncert je dobrovoľné, alebo môžete prispieť priamo na účet Občianskeho združenia VIA ABA, o.z

IBAN: SK59 7500 0000 0040 2498 4399
Bankové spojenie: ČSOB

IČO: 51018748
Predseda občianskeho združenia: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA

„VIANOCE U GREGORA“ 2021

V Divadle Jozefa Gregora Tajovského sa uskutočnil 1. ročník benefičného koncertu pod názvom „Vianoce u Gregora“. Prvý ročník organizátori koncertu venovali pomoci a podpore pre Občianske združenie Návrat –  Centrum Banská Bystrica. Celkový výťažok z finančnej podpory poputuje tomuto občianskemu združeniu venujúcemu sa návratu opustených detí do rodín. Kvôli pandemickej situácii sa tento rok koncert odohral cez facebookovú stránku DJGT formou livestreamu.