Vianoce u Gregora udalosť2023

VIANOCE U GREGORA

V nedeľu 17. decembra 2023 o 18:30  sa uskutočnil už 3. ročník benefičného koncertu „Vianoce u Gregora“ v sále DJGT.

Boli sme priamo pri ušľachtilej vianočnej myšlienke pomoci pre druhých, ktorá je potrebná v každej dobe a na každom mieste. Pretože to, čo nás robí ľuďmi, je pokora a ľudskosť.

V rámci programu vystúpila  hudobná skupina ICONITO a tiež niektorí členovia umeleckého súboru DJGT. Nechýbali rozhovory s onkologickými pacientmi, pánom prednostom kliniky MUDr. Matejom Hrnčárom, PhD., MBA a pozvanie prijal aj psychológ a mentálny kouč Peter Bielik autor publikácie „ A vy sa ako máte? “
Všetci účinkujúci sa na programe podieľali bez nároku na honorár.

Tento rok  pomoc smerovala na Onkologickú kliniku SZU FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, pod lekárskym dohľadom prednostu kliniky MUDr. Mateja Hrnčára, PhD., MBA. Celkový vyzbieraný výťažok sa využil na kúpu  infúznych púmp pre onkologických pacientov. Tie slúžia na presné dávkovanie liekov.

3. ročník benefičného koncertu sa konal pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera a primátora mesta Zvolen Vladimíra Maňku

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) zriadilo transparentný účet v Štátnej pokladnici na prijímanie finančných darov na charitatívne podujatie Vianoce u Gregora.

Darovať môžete na toto číslo účtu SK85 8180 0000 0070 0068 5849 alebo jednoduchým naskenovaním QR kódu v Internet bankingu  vašej banky.

Aktuálny stav účtu si môže ktokoľvek skontrolovať na stránke Štátnej pokladnice https://www.pokladnica.sk/sk/transparentne-ucty/detail?SK8581800000007000685849

Všetky vyzbierané dobrovoľné príspevky od divákov  ako aj  dobrovoľné vstupné  boli prevedené darovacou zmluvou na občianske združenie  pri Onkologickej klinike FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici