LITERÁRNY FOND OCENIL ZVOLENSKÝ PERPLEX AJ DLHOROČNÉHO REŽISÉRA PETERICHA

LITERÁRNY FOND udeľoval koncom novembra výročné Ceny LF a Ceny za celoživotné dielo v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia. V bratislavskom Zichyho paláci si ich prevzali osobnosti divadelnej, dabingovej, rozhlasovej, televíznej i teatrologickej tvorby. Tri ocenenia súvisia s tvorbou Divadla Jozefa Gregora Tajovského.

PRÉMIU LF získala herečka KATARÍNA ROZKOŠOVÁ za stvárnenie postavy Evy v inscenácii PERPLEX. Ocenený bol jej temperament, cit pre gag a situačnú komiku, bravúrne zvládnutie strihového striedania stvárňovaných postáv. Tiež jej široký diapazón výrazových prostriedkov a prirodzená nenútenosť, s akou sa jej podarilo vystihnúť aj zámerné absurdnosti jednotlivých situácií.

VÝROČNÚ CENU LF získal režisér JÁN LUTERÁN za réžiu inscenácie PERPLEX. Touto inscenáciou plnou silných momentov, aktuálnych tém, humoru a štylizovaných premien štvorice hercov opäť  potvrdil, že sa vyznačuje širokým tematickým i formálnym záberom, no najmä osobitou iróniou. Vďaka jeho citlivej réžii je táto inscenácia inteligentnou sondou do života dnešného človeka.

CENU LF ZA CELOŽIVOTNÉ DIELO získal výrazný režisér jednej epochy DJGT, MARTIN PETERICH. V rokoch 1977-1990 sa tu podpísal pod takmer tri desiatky inšpiratívnych inscenácií. Dodnes sú pamätné napr. Teta na zjedenie, Jeppe z vŕšku, Mušketieri po tridsiatich rokoch a ďalšie. Aj po ukončení interného úväzku tu zostal sporadicky prítomný. V súpise jeho divadelných aktivít zaberajú významné miesto aj réžie v Bratislave, Nitre, Košiciach, Martine a zahraničné pohostinské réžie. Umenie a divadlo neprestal reflektovať ani ako dlhoročný televízny dramaturg. K oceneniu Literárneho fondu mu gratulujeme, rovnako ako ďalším dvom laureátom.

Mgr.art. Uršuľa Turčanová

dramaturgička DJGT