Kateřina Quisová, Silvia Vollmann, Alžbeta Vrzgula: TEL3GRAM
3 originálne scénické pohľady na Jozefa a Hanu Gregorovcov.

Inscenácia TEL3GRAM je tvorivým spojením troch výrazných autoriek a režisérok. Pri príležitosti jubilejnej sezóny DJGT a blížiacich sa výročiach Jozefa a Hany Gregorovcov sa zamerali na motívy, ktoré ich v životoch a dielach oboch osobností zaujali. V troch jednoaktovkách oscilujú medzi históriou, prítomnosťou i budúcnosťou. Názov TEL3GRAM odkazuje práve na toto prepájanie a významovo sa premieta do časového rámca inscenácie (1914-2044): od vzácneho komunikačného nástroja po platformu, na ktorej sa okrem osobného, ľúbostného obsahu šíria aj dezinformácie ako zbrane hybridnej vojny, ktorej dnes čelíme. Táto autorská inscenácia, podobne ako krátke správy, prináša fragmentárne, focusované pohľady. A trojka skrytá v názve odkazuje na spojenie troch jedinečných prístupov.

Kateřina Quisová ukazuje dramatika a spisovateľa Tajovského v profilových momentoch jeho tvorivého života. Cez prierez jeho známych diel sprítomňuje zápas o ich napísanie, uznanie a ocenenie.

Silvia Vollmann sa zamerala na korešpondenciu Jozefa a Hany počas 1. svetovej vojny. Úryvky ich listov prepojila so zozbieraným dokumentárnym materiálom súčasnej komunikácie párov oddelených vojnou.

Alžbeta Vrzgula si zobrala do hľadáčika myšlienky Hany Gregorovej o mieri a emancipácii žien publikované po 2. svetovej vojne. Nadčasovosť podporila princípom super-hrdiniek a víziou budúcnosti.

Dokopy tieto tri jednoaktovky vytvárajú inscenáciu plnú pôsobivých metafor a paralel. Okrem spoločných tém ich spája premyslený vizuál scény a kostýmov Alžbety Kutliakovej a autentická hudba Martina Husovského inšpirovaná okrem iného aj starými telegrafickými aparátmi. DJGT si tak vo svojej jubilejnej sezóne pripomenie blížiace sa 150. výročie narodenia Tajovského a 140. výročie narodenia Gregorovej nie pietnym, ale objavným dielom na tepe doby.

Inscenácia v komornom priestore Štúdia je určená študentom, pedagógom, záujemcom o osobnosti našich dejín aj priaznivcom plnohodnotného divadla.

plagat tel3gram 02
Premiéra: 9. februára 2024 Štúdio DJGT
Dĺžka predstavenia: 90 min bez prestávky
Odporúčame od 15 rokov
V inscenácii sa používa dymostroj

Autorkou foto a vizuálu plagátu:Vanda Mesiariková
Grafická úprava plagátu: Simona Hanes
Foto: Vanda Mesiariková (vandamesiarikova.sk)

  

OSOBY A OBSADENIE

Jozef Gregor Tajovský 1 Daniel Výrostek
Jozef Gregor Tajovský 2, Kaskadér Marek Rozkoš
Hana Gregorová 1 Mária Knoppová
Hana Gregorová 2 Jana Pilzová
Niekto ako Lynda Carter Iveta Marcineková

INSCENAČNÝ TÍM

Réžia
Kateřina Quisová
Silvia Vollmann
Alžbeta Vrzgula
Dramaturgia Uršuľa Turčanová
Scéna a kostýmy Alžbeta Kutliaková
Hudba Martin Husovský
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia