LITERÁRNY FOND OCENIL CELOŽIVOTNÉ DIELO AJ MLADÉ TALENTY

Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene s radosťou prijalo správu, že Literárny fond ocenil Cenou LF herca Mareka ROZKOŠA a Prémiou LF herečku Veroniku SLAMKOVÚ a režiséra Kamila Žišku. Cenu za celoživotné dielo získal dlhoročný protagonista divadla Ján SELECKÝ.

Literárny fond udelil dňa 9. decembra 2019 v Zichyho paláci v Bratislave ocenenia za výkony v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia. Tri ocenenia putovali predstaviteľom známym z dosiek zvolenského divadla.

Mladý herec Marek ROZKOŠ je už piaty rok členom umeleckého súboru DJGT. V uplynulej 70. sezóne stvárnil dve výrazné postavy. Tie mu priniesli Cenu Literárneho fondu, ktorú získal za postavu Perdicana v inscenácii francúzskeho klasika Alfreda de Musseta „S láskou sa nezahráva“ s prihliadnutím na postavu Gilesa Ralstona v detektívnej inscenácii Agathy Christie „Pasca na myši“. Ocenený bol jeho koncentrovaný herecký prejav, precízne a suverénne gradovanie polôh stvárňovaných postáv, ako aj hlboká senzitivita pri interpretovaní dialógov a zvnútornených monológov.

Herečka Veronika SLAMKOVÁ je najmladšou členkou súboru, na svojom konte má však už spektrum rôznorodých postáv. V uplynulej sezóne zaujala v inscenácii „Pasca na myši“, kde zosobnila drsnú mužatku slečnu Casewellovú. Za túto postavu (s prihliadnutím na postavu Rozetty v inscenácii „S láskou sa nezahráva“) jej Literárny fond udelil Prémiu LF.

Prémiu LF získal aj slovenský režisér Kamil Žiška, a to za réžiu rozprávky na motívy Dobšinského „O troch krásach sveta“ v DJGT.

Cenu za celoživotné dielo v oblasti divadla získal skúsený dlhoročný herec Ján SELECKÝ. Herec, ktorý v tomto roku oslávil spolu so svojím domovským divadlom jubilejnú sedemdesiatku, je ešte stále aktívny a v divadle hosťuje. Do zvolenského divadla nastúpil v roku 1974 a stvárnil tu približne 130 postáv – komických, temperamentných i dramaticky vrstevnatých. Aktuálne ho diváci môžu vidieť v inscenáciách S láskou sa nezahráva, Čertice a Škola základ života.

Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene gratuluje všetkým oceneným k oceneniu ich výkonov.

Mgr.art. Uršuľa Turčanová
dramaturgička DJGT Zvolen