Marek Rozkoš

Marek Rozkoš

člen súboru od roku 2015

Marek Rozkoš je členom umeleckého súboru DJGT od roku 2015. Štúdium herectva na Akadémii umení v Banskej Bystrici ukončil v roku 2016. Pod vedením hereckých pedagógov Mgr.art. Evy Večerovej, Mgr.art. Ľubomíra Mindoša, Mgr.art. Karola Čičmanca a profesora Ljuboslava Majeru stvárnil rôzne postavy. Pochádza z Fulianky, obce neďaleko Prešova. Základnú školu v Košiciach aj Gymnázium v Prešove reprezentoval na športovej i umeleckej úrovni – umelecký prednes. V závere gymnaziálneho štúdia sa stal členom Študentského divadla pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity pod vedením prof. Karola Horáka. Okrem iného sa venoval aj profesionálnemu dabingu pre RTVS.

V roku 2014 stvárnil v DJGT ešte ako študent postavu starčeka GREMIA v Shakespearovom Skrotení zlej ženy. O rok neskôr stvárnil titulnú postavu ĽUDOVÍTA ŠTÚRA v inscenácii Orol tatranský. Vdýchol mu charizmu a ľudský rozmer, vďaka čomu túto osobnosť priblížil súčasným divákom. Aktuálne stvárňuje postavy širokého diapazónu. Typovo výrazný je Rozkoš ako študent JURAJ BENETKA, neformálny triedny líder v inscenácii Škola základ života. Výrazný part má ako PERDICAN v inscenácii S láskou sa nezahráva. Stvárňuje tiež GILESA RALSTONA v inscenácii Pasca na myši, submisívneho režiséra FJODORA v štúdiovej inscenácii Sliepka, bezstarostného študenta JACKA CHESNEYHO vo veselohre Charleyho teta, KUBEŠA v muzikáli Balada pre banditu, INGA DREXLERA v čiernej komédii Drexlerovci. V inscenácii Denník Anny Frankovej zosobňuje mladého PETRA VAN DAANA hľadajúceho význam svojho života. Detskí diváci ho môžu vidieť v rozprávke Smelý Zajko ako OTCA ZAJAČIKA, MEDVIEĎA a ZBOJNÍKA.

Na margo svojej hereckej profesie hovorí Marek Rozkoš:
„Zomrie iba človek, umelec, nástroj tvorby…jeho výtvor nezomrie nikdy.“ (L. Pirandello) Toto je motto, ktoré si pripomínam každý deň, keď sa chystám na skúšku inscenácie alebo pred samotným predstavením. Toto, pre mňa motivačné heslo, som si vybral preto, že umelecká tvorba, nech je akákoľvek, je tvorba slobodná a tvorba, ktorou sa realizujem v každodennom živote. Herectvo s mojom ponímaní je o fantázii. Skrze ňu vytváram každú svoju postavu. Samotná práca na postave nie je stereotypná, každý deň nájdem vo svojej fantázii niečo, čím môžem vylepšiť svoje postavy. Každú postavu vnímam ako hodnotu, ktorá je živá a stála. Aj keď život postavy končí poklonou po predstavení, jej odkaz a hodnota „nezomrie.“

Už v prvom ročníku som sa svojich pedagógov pýtal, kedy budeme hrať, kedy budeme tvoriť prvú inscenáciu…v druhom ročníku som sa dočkal. Prišli prvé hry a postavy. Aj keď môj repertoár je zložený z komédií i drám, ja skôr inklinujem k tým dramatickejším postavám, ktoré sú psychicky a emocionálne bohaté, ktoré riešia morálne, existenciálne či filozofické problémy. Mojou najobľúbenejšou postavou počas štúdií je Ondrej Kvaško z Tajovského jednoaktovky Hriech a Tobor z Vladimírovej hry Zámka škripí. A mojou vysnívanou postavou, ktorú si raz chcem určite na profesionálnych doskách zahrať je Ivanov z rovnomennej hry A.P. Čechova. Už si nedokážem predstaviť život bez hrania, resp. umeleckého vytvárania istej reality na javisku. Ďakujem mojim rodičom a všetkým mojim pedagógom za to, že mi umožnili plnohodnotne robiť to, čo ma baví a napĺňa.


Inscenácie
Postavy
REVÍZOR ŠKÔLDOZORCA Chlopov
ČEPIEC MILAN, VARÍNČAN, POLICAJT
POLNOČNÁ OMŠA ĎURKO
DVAJA UBOHÍ RUMUNI HOVORIACI PO POĹSKY POLICAJT, VLADIMÍR DEDKO
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC MICHAL GOLCBÁR (zbeh)
S LÁSKOU SA NEZAHRÁVA PERDICAN
O TROCH KRÁSACH SVETA PETER
PASCA NA MYŠI GILES RALSTON
BALADA PRE BANDITU KUBEŠ
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA JURAJ BENETKA, správny chalan
SMELÝ ZAJKO OTEC ZAJAČIK, MEDVIEĎA 1, ZBOJNÍK 1
DENNÍK ANNY FRANKOVEJ PETER VAN DAAN
CHARLEYHO TETA JACK CHESNEY
SLIEPKA FJODOR
HĽADÁ SA MIKULÁŠ ŠKRIATOK 2, ELF 1, MIKULÁŠ