Marek Rozkoš

Marek Rozkoš

člen súboru od roku 2015

Marek Rozkoš pochádza z Fulianky, obce neďaleko Prešova. Základnú školu ukončil v Košiciach a Gymnázium v Prešove. Základnú i strednú školu reprezentoval na športovej i umeleckej úrovni – umelecký prednes. V závere gymnaziálneho štúdia sa stal členom Študentského divadla pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity pod vedením prof. Karola Horáka. Po skončení gymnázia sa prihlásil na štúdium herectva na Akadémii umení v Banskej Bystrici, ktoré ukončil v roku 2016. Pod vedením svojich hereckých pedagógov Mgr.art. Evy Večerovej, Mgr.art. Ľubomíra Mindoša a Mgr.art. Karola Čičmanca stvárnil rôzne postavy. Pod vedením profesora Ljuboslava Majeru absolvoval svoje bakalárske predstavenie s názvom Na vine je Lorca. Popri školských povinnostiach sa venoval aj profesionálnemu dabingu v RTVS.

V roku 2014 stvárnil ešte ako študent postavu starčeka GREMIA v Shakespearovom Skrotení zlej ženy. Členom umeleckého súboru DJGT sa stal v roku 2015, kedy zároveň stvárnil titulnú postavu ĽUDOVÍTA ŠTÚRA v hre Orol tatranský. Vdýchol mu charizmu a ľudský rozmer, vďaka čomu túto osobnosť priblížil súčasným divákom. V štúdiovej inscenácii Sliepka predstavuje submisívneho režiséra FJODORA, vo veselohre Charleyho teta zas bezstarostného študenta JACKA CHESNEYHO. V inscenácii Denník Anny Frankovej stvárňuje mladého PETRA VAN DAANA hľadajúceho význam svojho života. Detskí diváci ho môžu vidieť v rozprávke Smelý Zajko ako OTCA ZAJAČIKA, MEDVIEĎA a ZBOJNÍKA.
Typovo výrazný je Rozkoš ako študent JURAJ BENETKA, neformálny triedny líder v hre Škola základ života. Tiež ako LEKÁR v štúdiovej inscenácii Iluzionisti, ktorý zreteľne formuje postoj a názor mladého skeptika. V muzikáli Balada pre banditu senzitívne vytvára protipól k ústrednej postave, keď ako KUBEŠ prechádza osobnostným vývojom z radového žandára na muža spoznávajúceho lásku.

Na margo svojej hereckej profesie hovorí Marek Rozkoš:
„Zomrie iba človek, umelec, nástroj tvorby…jeho výtvor nezomrie nikdy.“ (L. Pirandello) Toto je motto, ktoré si pripomínam každý deň, keď sa chystám na skúšku inscenácie alebo pred samotným predstavením. Toto, pre mňa motivačné heslo, som si vybral preto, že umelecká tvorba, nech je akákoľvek, je tvorba slobodná a tvorba, ktorou sa realizujem v každodennom živote. Herectvo s mojom ponímaní je o fantázii. Skrze ňu vytváram každú svoju postavu. Samotná práca na postave nie je stereotypná, každý deň nájdem vo svojej fantázii niečo, čím môžem vylepšiť svoje postavy. Každú postavu vnímam ako hodnotu, ktorá je živá a stála. Aj keď život postavy končí poklonou po predstavení, jej odkaz a hodnota „nezomrie.“

Už v prvom ročníku som sa svojich pedagógov pýtal, kedy budeme hrať, kedy budeme tvoriť prvú inscenáciu…v druhom ročníku som sa dočkal. Prišli prvé hry a postavy. Aj keď môj repertoár je zložený z komédií i drám, ja skôr inklinujem k tým dramatickejším postavám, ktoré sú psychicky a emocionálne bohaté, ktoré riešia morálne, existenciálne či filozofické problémy. Mojou najobľúbenejšou postavou počas štúdií je Ondrej Kvaško z Tajovského jednoaktovky Hriech a Tobor z Vladimírovej hry Zámka škripí. A mojou vysnívanou postavou, ktorú si raz chcem určite na profesionálnych doskách zahrať je Ivanov z rovnomennej hry A.P. Čechova. Už si nedokážem predstaviť život bez hrania, resp. umeleckého vytvárania istej reality na javisku. Ďakujem mojim rodičom a všetkým mojim pedagógom za to, že mi umožnili plnohodnotne robiť to, čo ma baví a napĺňa.


Inscenácie
Postavy
S LÁSKOU SA NEZAHRÁVA PERDICAN
O TROCH KRÁSACH SVETA PETER
PASCA NA MYŠI GILES RALSTON
BALADA PRE BANDITU KUBEŠ
DREXLEROVCI INGO DREXLER
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA JURAJ BENETKA, správny chalan
SMELÝ ZAJKO OTEC ZAJAČIK, MEDVIEĎA 1, ZBOJNÍK 1
DENNÍK ANNY FRANKOVEJ PETER VAN DAAN
CHARLEYHO TETA JACK CHESNEY
SLIEPKA FJODOR
HĽADÁ SA MIKULÁŠ ŠKRIATOK 2, ELF 1, MIKULÁŠ