Veronika Slamková

Veronika Slamková

člen súboru od roku 2018

Veronika Slamková je absolventkou Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde momentálne pokračuje v doktorandskom štúdiu. Umeniu sa venuje od detstva – folklórne súbory, umelecký prednes, tanec, spev, dirigovanie, moderovanie a ďalšie umelecké aktivity ju sprevádzali od malička a sprevádzajú ju dodnes. Okrem divadla, ktoré je jej najväčšou vášňou, sa venuje aj pedagogickému vedeniu žiakov Hudobno-dramatického odboru na konzervatóriu, pôsobí ako moderátorka a naplno sa tiež venuje spevu v kapelách Gatsby sounds a Modus Memory. Počas štúdia na vysokej škole sa okrem činoherného herectva venovala aj bábkovému herectvu v divadlách Harry Teater a v Divadle pod Balkónom. Zahrala si aj po boku hercov Slovenského komorného divadla Martin v predstavení Príď kráľovstvo Tvoje, kde stvárnila éterickú bytosť sprevádzajúcu život Ľudovíta Štúra v podaní Jána Kožucha.
Ešte ako hosťujúca herečka naštudovala viacero postáv v inscenáciách Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene. Stvárnila tu ADELU OSTROLÚCKU v inscenácii Orol tatranský, ELU DELAHAYOVÚ v inscenácii Charleyho teta, IRMU JÁNSKU v inscenácii Škola základ života, KATRU v inscenácii Beta, kde si? Od roku 2018 je členkou umeleckého súboru DJGT. K jej postavám pribudol záskok v postave MARGOT FRANKOVEJ v inscenácii Denník Anny Frankovej. V muzikáli Balada pre banditu ju zas diváci môžu vidieť ako alegorickú postavu ANJELA a roztopašné DIEVČA.


Inscenácie
Postavy
S LÁSKOU SA NEZAHRÁVA ROZETTA
O TROCH KRÁSACH SVETA JANA
PASCA NA MYŠI SLEČNA CASEWELLOVÁ
BALADA PRE BANDITU DIEVČA, ANJEL
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA IRMA JÁNSKA, triedna kráska
DENNÍK ANNY FRANKOVEJ MARGOT FRANKOVÁ
CHARLEYHO TETA ELA DELAHAYOVÁ