Veronika Slamková

Veronika Slamková

člen súboru od roku 2018

Veronika Slamková je absolventkou Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Od roku 2018 je členkou umeleckého súboru DJGT. Od detstva ju sprevádzali umelecké aktivity – folklórne súbory, umelecký prednes, tanec, spev, dirigovanie, moderovanie – a sprevádzajú ju dodnes. Okrem divadla, ktoré je jej najväčšou vášňou, sa venuje aj pedagogickému vedeniu žiakov Hudobno-dramatického odboru na konzervatóriu, pôsobí ako moderátorka a naplno sa tiež venuje spevu v kapelách Gatsby sounds a Modus Memory. Počas štúdia na vysokej škole sa okrem činoherného herectva venovala aj bábkovému herectvu v divadlách Harry Teater a v Divadle pod Balkónom.

Ešte ako hosťujúca herečka naštudovala viacero postáv v inscenáciách DJGT. Stvárnila tu ADELU OSTROLÚCKU v inscenácii Orol tatranský, ELU DELAHAYOVÚ v inscenácii Charleyho teta, IRMU JÁNSKU v inscenácii Škola základ života, KATRU v inscenácii Beta, kde si? Po angažovaní do umeleckého súboru DJGT k jej postavám pribudol záskok v postave MARGOT FRANKOVEJ v inscenácii Denník Anny Frankovej. V súčasnosti ju diváci môžu vidieť aj ako razantnú SLEČNU CASEWELLOVÚ v detektívnej inscenácii Pasca na myši, ako prostodušnú ROZETTU v inscenácii S láskou sa nezahráva aj ako JANU v rozprávke O troch krásach sveta. V muzikáli Balada pre banditu vystupuje ako alegorický ANJEL a roztopašné DIEVČA.


Inscenácie
Postavy
SVET (PODĽA) URBANA VERONIKA
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC HANKA CVEKOVÁ
POM POMOVE ROZPRÁVKY BABUĽA
NA KONCI … MILKA, PAVÚKOVA, MELIČKOVÁ
S LÁSKOU SA NEZAHRÁVA ROZETTA
O TROCH KRÁSACH SVETA JANA
PASCA NA MYŠI SLEČNA CASEWELLOVÁ
BALADA PRE BANDITU DIEVČA, ANJEL
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA IRMA JÁNSKA, triedna kráska
DENNÍK ANNY FRANKOVEJ MARGOT FRANKOVÁ
CHARLEYHO TETA ELA DELAHAYOVÁ