Dominika Výrostek Misárová

Dominika Výrostek Misárová

člen súboru od roku 2011

Dominika Výrostek Misárová, je absolventka Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. K dramatickému umeniu smerovala už od štúdia na Konzervatóriu v Košiciach. Okrem divadla sa venuje spevu, tancu, prednesu, dabingu, moderovaniu, spolupracuje so Slovenskou televíziou a rozhlasom. Už počas štúdií na Akadémii umenia aktívne spolupracovala so zvolenským divadlom a od roku 2011 je členkou jeho umeleckého súboru.

Jej komediálnu polohu mohli diváci spoznať v inscenáciách Čertice, Poplach v hoteli Westminster 2 či Skrotenie zlej ženy, kde stvárňuje BIANCU. Dramatický ponor do duše postavy stvárnila v postave osudom stíhanej IZABELLE v muzikáli Prekliaty básnik. V tejto hlavnej ženskej hrdinke mala možnosť vyjadriť hĺbku emócií aj cez široký rozsah hlasu v muzikálových piesňach. Výraznou dramatickou rolou sa stala aj HANA GREGOROVÁ v hre Na konci… Mimoriadne plasticky stvárnenou postavou je jej ANNA FRANKOVÁ v hre Denník Anny Frankovej. Postavu mladej ANNY interpretuje Výrostek Misárová citlivo a s mnohými nuansami, divákom tak prináša autentický pohľad na dievča dospievajúce počas dvoch vojnových rokov. Empatiu a ovzdušie porozumenia prináša do hry Škola základ života ako praktikantka LACHOUTOVÁ.

Pravidelne sa objavuje v trojici najpopulárnejších herečiek diváckej ankety MOTÝĽ.V roku 2017 získala divácku Cenu MOTÝĽ pre Najpopulárnejšiu herečku 68. sezóny DJGT. V roku 2012 a 2013 získala Prémie Literárneho fondu: za stvárnenie postavy SATANA v hre Betlehem a za stvárnenie IZABELLE v muzikáli Prekliaty básnik. V roku 2017 získala CENU LITERÁRNEHO FONDU za stvárnenie postavy ANNY FRANKOVEJ v inscenácii Denník Anny Frankovej.


Inscenácie
Postavy
NA KONCI HANA
ČERTICE CHECCA
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA LACHOUTOVÁ (praktikantka)
DENNÍK ANNY FRANKOVEJ ANNA FRANKOVÁ
CHARLEYHO TETA AMY SPETTIGUOVÁ
POLEPETKO PLETANA