Daniel Výrostek

Daniel Výrostek

člen súboru od roku 2007

Daniel Výrostek je absolventom herectva Akadémie umení v Banskej Bystrici. Od roku 2007 je členom umeleckého súboru DJGT, pričom spolupracovať s DJGT začal už ako študent. Divadlu sa venoval od trinástich rokov, kedy začal študovať herectvo na Konzervatóriu v Košiciach. Venuje sa moderovaniu, prednesu, spevu, autorskému čítaniu, televízii, rozhlasu, pedagogickej činnosti. Výrazné úspechy má v dabingu. Diváci ho môžu v súčasnosti vidieť v celom spektre postáv. Súčasťou tvorby postáv je jeho práca s telesnými danosťami, kedy využíva svoj prvotný mladícky výzor buď na autentickejšie stvárnenie študentských či rozprávkových postáv, alebo naopak na vytvorenie drsného či cynického protitypu. Prirodzený prejav a dramatické zvnútornenie postáv predstavuje v dramaticky ladených inscenáciách.

Ocenenia Daniela Výrosteka:
– 2010 – PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za stvárnenie postavy CHLAPEC DANKO v rozprávke Hľadá sa Mikuláš! s prihliadnutím na stvárnenie ďalších ústredných rozprávkových postáv.
– 2014 – CENA LITERÁRNEHO FONDU za stvárnenie JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO v inscenácii Na konci…

Inscenácie
postavy
DEŽO HOFFMANN: „Fotil som Beatles“ PEARCE (editor knihy With the Beatles)
TEL3GRAM JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ 1
HAUERLAND KARL SCHLANGER 
ZÁZRAČNÁ CESTA KRÁLIKA EDUARDA KRÁLIK EDUARD
VYHODIŤ SI Z KOPÝTKA MELCHIOR, potulný sluha
REVÍZOR CHLESTAKOV, úradník z Peterburgu
ČEPIEC IĽKIN MUŽ, REPORTÉR, RÓMSKY CHLAPEC
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC MATEJ STYK (prokurista Tatrabanky)
MANDRAGORA NICIA
BALADA PRE BANDITU UHRÍN, JURO ŠUHAJ, LACI
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
VÁCLAV KRHÚNEK, šplhúň a šprt