Daniel Výrostek

Daniel Výrostek

člen súboru od roku 2007

Daniel Výrostek je absolventom herectva Akadémie umení v Banskej Bystrici. Od roku 2007 je členom umeleckého súboru DJGT, pričom spolupracovať s DJGT začal už ako študent. Divadlu sa venoval od trinástich rokov, kedy začal študovať herectvo na Konzervatóriu v Košiciach. Venuje sa moderovaniu, prednesu, spevu, autorskému čítaniu, televízii, rozhlasu, pedagogickej činnosti. Výrazné úspechy má v dabingu. Diváci ho môžu v súčasnosti vidieť v celom spektre postáv. Súčasťou tvorby postáv je jeho práca s telesnými danosťami, kedy využíva svoj prvotný mladícky výzor buď na autentickejšie stvárnenie študentských či rozprávkových postáv, alebo naopak na vytvorenie drsného či cynického protitypu. Prirodzený prejav a dramatické zvnútornenie postáv predstavuje v dramaticky ladených inscenáciách.

Ocenenia Daniela Výrosteka:
– 2010 – PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za stvárnenie postavy CHLAPEC DANKO v rozprávke Hľadá sa Mikuláš! s prihliadnutím na stvárnenie ďalších ústredných rozprávkových postáv.
– 2014 – CENA LITERÁRNEHO FONDU za stvárnenie JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO v inscenácii Na konci…

Inscenácie
postavy
VYHODIŤ SI Z KOPÝTKA MELCHIOR, potulný sluha
REVÍZOR CHLESTAKOV, úradník z Peterburgu
ČEPIEC IĽKIN MUŽ, REPORTÉR, RÓMSKY CHLAPEC
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC MATEJ STYK (prokurista Tatrabanky)
MANDRAGORA NICIA
ČERTICE TOFFOLO
BALADA PRE BANDITU UHRÍN, JURO ŠUHAJ, LACI
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
VÁCLAV KRHÚNEK, šplhúň a šprt
SVET (PODĽA) URBANA DANO