Peter Palik: HAUERLAND

Divadelná rekonštrukcia následkov dramatických udalostí po roku 1945, ktoré narušili spolunažívanie tunajšej slovenskej a nemeckej entity. Ďalšia inscenácia v repertoári DJGT zameraná na zaujímavé a nedostatočne známe lokálne dejiny. Hauerland je historizujúci názov pre nemecký jazykový ostrov na strednom Slovensku (v okolí Kremnice a Nitrianskeho Pravna), v preklade znamená rúbanisko – čistinu, ktorá vznikla klčovaním lesa. Projekt Hauerland nadväzuje na naše inscenácie Tichá noc, tmavá noc, Polnočná omša alebo Čepiec.

Nemeckí prisťahovalci, ktorí prichádzali na pozvanie úradov v uplynulých storočiach, prispeli k urýchlenému rozvoju spoločenského charakteru slovenskej majority. Stopy karpatských Nemcov sú v architektúre našich miest a obcí, hospodárskom vývoji, spoločnej (hmotnej i nehmotnej) kultúre na Slovensku. Počas druhej svetovej vojny sa dovtedajší spoluobčania preskupovali na základe etnického a ideologického princípu. Po porážke hitlerovského fašizmu bola väčšina karpatských Nemcov na základe kolektívnej viny zbavená občianskych práv a násilne vysťahovaná. Mnohé z obetí a ich potomkovia následkom dlhodobého ignorovania a relativizovania boľavej historickej témy dodnes zámerne popierajú svoju identitu a korene.

Realizačný tím bude reflektovať udalosti dokumentárnou formou, tvorcovia vychádzajú z autentických spomienok a pestrých dobových prameňov. Cez konkrétne životné príbehy a striedavé pocity smútku i šťastia „malých“ ľudí sa dotkneme univerzálnych otázok, ktoré stále rezonujú v dnešnej spoločnosti.

Inscenácia otvorí 49. ročník festivalu Zámocké hry zvolenské a bude vyvrcholením 74. sezóny DJGT s mottom DOMOV.

Originálny presah a atraktívne spracovanie problematiky v hre Hauerland podporuje množstvo cenných zdrojov a tiež zloženie tvorivého tímu okolo režiséra Petra Palika. Projekcie Veroniky Šmírovej, výtvarníčka Eva Farkašová, hudobníci Martin Geišberg a Daniel Špiner ako i tanečníčka a choreografka Libuša Bachratá už dokázali spoločne vytvoriť pôsobivé a silné divadelné zážitky na javisku DJGT.

Premiéra: 2. júna 2023 na 49.ročníku Medzinárodného letného divadelného festivalu Zámocké hry zvolenské

Foto: 

OSOBY A OBSADENIE

INSCENAČNÝ TÍM

Réžia Peter Palik

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia