Barbora Špániková

Barbora Špániková

Členka súboru v rokoch 2007-2018 a od roku 2020

Barbora Špániková je absolventka Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde ukončila aj doktorandské štúdium. Venuje sa pedagogickej činnosti a vzdelávaniu, je tiež talentovanou recitátorkou a všestrannou moderátorkou. Škála postáv, ktoré vytvorila na doskách DJGT, je široká. Pohybuje sa od komediálne ladených postáv s precíznym načasovaním gagov cez hravo stvárnené rozprávkové bytosti ku poetickým, emotívnym charakterom až po dynamické a svojrázne roly osobitých žien. Svoje postavy kreuje s dôkladnou analýzou a precíznosťou.

Ocenenia Barbory Špánikovej:
– 2009 – PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za stvárnenie postavy ZUZKY v Tajovského jednoaktovke V službe (Inotaje).
– 2015 – PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za stvárnenie postavy JANY v inscenácii Celebrity, s.r.o.
– v rokoch 2013-2016 – DIVÁCKA CENA MOTÝĽ pre Najpopulárnejšiu herečku uplynulej sezóny DJGT.

Inscenácie
Postavy
DEŽO HOFFMANN: „Fotil som Beatles“ EILEEN MALLORY (manažérka Dežovho ateliéru), HLÁSATEĽKA
HAMLET OSRIC, HEREČKA
HAUERLAND ANTÓNIA PILCHOVÁ 
ŽENSKÝ ZÁKON MARA
REVÍZOR DOBČINSKÁ
POLNOČNÁ OMŠA ANGELA
POM POMOVE ROZPRÁVKY 
SKOČPRUŽINA, LETUŠKA, ZEBRA, GUMOVACÍ PAVÚK