Barbora Špániková

Barbora Špániková

Členka súboru v rokoch 2007-2018 a od roku 2020

Barbora Špániková je absolventka Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde ukončila aj doktorandské štúdium. Venuje sa pedagogickej činnosti a vzdelávaniu, je tiež talentovanou recitátorkou a všestrannou moderátorkou. Škála postáv, ktoré vytvorila na doskách DJGT, je široká. Pohybuje sa od komediálne ladených postáv s precíznym načasovaním gagov cez hravo stvárnené rozprávkové bytosti ku poetickým, emotívnym charakterom až po dynamické a svojrázne roly osobitých žien. Svoje postavy kreuje s dôkladnou analýzou a precíznosťou.

Ocenenia Barbory Špánikovej:
– 2009 – PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za stvárnenie postavy ZUZKY v Tajovského jednoaktovke V službe (Inotaje).
– 2015 – PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za stvárnenie postavy JANY v inscenácii Celebrity, s.r.o.
– v rokoch 2013-2016 – DIVÁCKA CENA MOTÝĽ pre Najpopulárnejšiu herečku uplynulej sezóny DJGT.

Inscenácie
Postavy
HAUERLAND ANTÓNIA PILCHOVÁ 
ŽENSKÝ ZÁKON MARA
REVÍZOR DOBČINSKÁ
POLNOČNÁ OMŠA ANGELA
POM POMOVE ROZPRÁVKY 
SKOČPRUŽINA, LETUŠKA, ZEBRA, GUMOVACÍ PAVÚK