Wiliam Shakesperare: HAMLET

Hra o večných otázkach s aktuálnym scénickým podtónom

Najznámejšie a najskloňovanejšie dielo dramatickej spisby sa ako bumerang s istým časovým odstupom nevyhnutne vracia na javiská v podaní každej generácie – zakaždým s inou optikou, s inými témami, inými akcentmi. Večnosť tohto titulu spočíva v jeho mnoholineárnosti, bohatom spektre symbolov a nekonečných možností reinterpretácie.

Na javisku DJGT sa jej však Hamlet dočkal prekvapivo len raz, a to v sezóne 2002/2003 v réžii Andrzeja Rozhina. Od jeho premiéry sa zmenila nielen jedna celá generácia divadelných tvorcov, ale najmä spoločenské podmienky, v ktorých koncepcia inscenácie vznikala. Tieto okolnosti (ale aj „legendárne“ motto sezóny) logicky smerujú k úvahe, že si zvolenské javisko žiada nové otvorenie a hľadanie odpovedí na Shakespearovu nevyčerpateľnú hádanku.

Inscenácie sa režijne ujme umelecký šéf DJGT Peter Palik. Pod jeho vedením divadlo rozvíja svoju novú identitu od roku 2020, no svojou režijnou poetikou vstúpil do jeho repertoáru po prvýkrát už v roku 2018 titulom Balada pre banditu. Vďaka kontinuálnej tvorbe v tejto inštitúcii priliehavo reaguje ako na potreby a charakter umeleckého súboru, tak aj jeho diváckej obce a zvolenského kontextu všeobecne. Práve pod jeho taktovkou má tak Hamlet potenciál stať sa inscenáciou, ktorá reaguje ako na celospoločenské dianie, tak na regionálnu problematiku a zároveň ťaží maximum z dispozícií jeho hereckých protagonistov. Tematicky sa bude zameriavať na otázky identity, generačných konfliktov, vnútornej ne/rovnováhy individuálnych osobností, mocenské spory, premenlivé vnímanie hodnoty ľudského života, no v neposlednom rade i na tragikomický podtón sebairónie.

Premiéra: 1. decembra 2023

Foto poster:  

Foto: 

OSOBY A OBSADENIE

HAMLET Richard Sanitra
CLAUDIUS, DUCH Michal Ďuriš
GERTRÚDA Lucia Letková
POLONIUS Vladimír Rohoň
LAERTES Marek Rozkoš
OFÉLIA Mária Knoppová
HORATIO Róbert Sipos a. h.
ROSENCRANTZ, HROBÁR Ondřej Daniš
GUILDENSTERN , HROBÁR Juraj Smutný
OSRIC, FORTINBRAS Barbora Špániková

INSCENAČNÝ TÍM

Réžia Peter Palik
Preklad Ľubomír Feldek
Dramaturgia Ján Chalupka
Úprava a scéna Peter Palik
Kostýmy Annamária Kiss Kósa
Hudba Jozef Vlk
Pohybová spolupráca Divadlo Štúdio Tanca
Bojové scény Petr Nůsek