Jany Borsuková: NAHÁ

Súčasná hra slovenskej autorky o priekopníckom osude herečky Hedy Lamarr

Prvou plánovanou premiérou v roku 2025 bude inscenovanie súčasnej hry slovenskej autorky Jany Borsukovej s názvom Nahá, ktorá získala ocenenie v súťaži DRÁMA na festivale Nová dráma 2024. Témou hry je osud herečky Hedy Lamarr (1914 – 2000), ktorá  vstúpila do histórie ako prvá žena, ktorá hrala nahá vo filme. Zároveň je to aj prvá žena, ktorá získala ocenenie nazývané „vedecký Oscar“, pretože svojou vedeckou prácou prispela aj k vzniku internetu. Túto druhú skutočnosť však o nej už málokto vie. Viac je známa tým, ako vyzerala, než tým, kým bola. Aj tieto paradoxy sú témou hry o žene s priekopníckym osudom.

Zaujímavosťou je, že film Extáza so spomínanou nahou scénou sa točil na Barrandove v Prahe v roku 1932, a práve tam sa na chvíľu preťali osudy Hedy Lamarr a Deža Hoffmanna. Popri kvalitách textu bolo aj toto prepojenie s dejom hry Dežo Hoffmann: „Fotil som Beatles“ motiváciou DJGT udeliť v rámci súťaže DRÁMA Cenu DJGT práve tejto hre. Inscenácia v réžií Petra Palika má plánovanú premiéru koncom februára 2025.

premiéra: predpokladaný termín február 2025

OSOBY A OBSADENIE

INSCENAČNÝ TÍM

Réžia Peter Palik