Milan Uhde, Miloš Štědroň: BALADA PRE BANDITU

Živelný muzikál o divokosti v srdci, slobode, láske, zbojníckej cti a zrade

BALADA PRE BANDITU je kultový český muzikál o divokosti v srdci, slobode, láske, bojoch, zbojníckej cti a zrade z prostredia svojráznej Koločavy na Podkarpatskej Rusi. Známy príbeh legendami opradeného zbojníka Nikolu Šuhaja je romantickým aj drsným pohľadom do minulosti, kedy sa prepájala sila prírodných živlov so živelnosťou v človeku. Prináša veľké herecké obsadenie a vyhrotené emócie v naturálnom prostredí na pozadí prvej svetovej vojny.

Muzikál autorov Milana Uhdeho a Miloša Štědroňa o záhadnej postave z dejín Podkarpatskej Rusi vychádza z medzivojnového českého románu Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník. Príbeh o zbojníkovi z Koločavy napísal na základe ústnych svedectiev očitých svedkov. Dobrodružný život hlavných hrdinov vo vtedajšom „Ďalekom východe Československa“ priam volal po divadelnom spracovaní a turbulentné historické obdobie začiatku minulého storočia poskytlo širokú paletu javiskových situácií a obrazov.

BALADA PRE BANDITU sa stala originálnym javiskovým dielom s prvkami etnografie a magického realizmu (z rodu tém Žítkovských bohýň), ktoré vychádza z autentických dokladov z konca jednej epochy. Ponúka nielen pohľad do minulosti, ale aj pohľad do svedomia každého jedného z nás a vždy aktuálnu otázku slobody a jej ceny. V piesňach vychádzajúcich z moravského a slovenského folklóru sa striedajú dynamické a lyrické motívy, mnohé sú dobre známe ako napríklad pieseň Zabili, zabili chlapa z Koločavy. V Čechách často uvádzaný titul má na Slovensku skromnejšiu inscenačnú tradíciu, i preto je jeho uvedenie vzácne.

Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene otvára premiérou BALADA PRE BANDITU polo-jubilejný 45. ročník Medzinárodného letného divadelného festivalu ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ. V réžii a preklade Petra Palika sa predstaví celý umelecký súbor a hostia. Hudobné aranžmány známych piesní pripravili Martin Geišberg a Daniel Špiner. Nad bojovými scénami mal dohľad renomovaný Petr Nůsek a nad pohybovo-tanečnou zložkou Libuša Bachratá. Metaforickú scénu vytvoril Pavel Andraško a štylizované kostýmy Eva Farkašová. Dramaturgiu zastrešuje Uršuľa Turčanová. Titulnú postavu Nikolu Šuhaja zosobňuje Ondřej Daniš a postavu jeho lásky Eržiky Katarína Rozkošová. Zámocké nádvorie a otvorené hviezdne nebo vytvorí počas prvých uvedení autentickému príbehu unikátnu kulisu.

Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene uvádza premiéru inscenácie BALADA PRE BANDITU v roku 2018 tematicky pri príležitosti pripomenutia 100. výročia konca I. svetovej vojny a pripomenutia 100. výročia vzniku Československa.


plagat_balada

PREMIÉRA: 1.6.2018
Dĺžka predstavenia: 120 min + prestávkou
Odporúčame od 15 rokov
V predstavení sa fajčí
Foto: René Miko
Grafický návrh a spracovanie plagátu: Roman Uhliar

OSOBY A OBSADENIE

Nikola Šuhaj Ondřej Daniš
Eržika Katarína Rozkošová a.h./Dominika Výrostek Misárová 
Uhrín, Juro Šuhaj Daniel Výrostek
Morena Svetlana Sarvašová
Mara Iveta Marcineková
Eva Lucia Letková
Veliteľ Michal Ďuriš
Derbak Juraj Smutný
Derbaková Dana Karolová
Mageri Štefan Šafárik
Mageriho matka, Snová Morena Jana Pilzová
Ober Danko Ján Marcinek / Marián Andrísek a.h.
Drač, poštár Vladimír Rohoň
Andrej, Laco Richard Sanitra
Kubeš Marek Rozkoš
žandár Tomáš Ivanka a.h.
dievča, anjel Veronika Slamková / Mária Knoppová

INSCENAČNÝ TÍM

Preklad a úprava Peter Palik
Réžia Peter Palik
Dramaturgia Uršuľa Turčanová
Hudobné aranžmány Martin Geišberg a Daniel Špiner
Korepetície Tomáš Ivanka
Kostýmy Eva Farkašová
Scéna Pavol Andraško
Bojové scény Petr Nusek
Pohybová spolupráca Libuša Bachratá

Inscenáciu finančne podporilo Občianske združenie KLUB PRIATEĽOV DJGT

Click here to add your own text