Dobrý deň milí priatelia a návštevníci Divadla Jozefa Gregora Tajovského,

máme za sebou veľmi náročný rok 2021 a ani do tohto nového nevstupujeme s očakávaným optimizmom a úľavou. Napriek všetkým nepriaznivým okolnostiam, ktoré sme všetci prežívali ťažko však veríme, že počas uplynulého roka ste Vy aj Vaši blízki ocenili rozmanité kultúrne zážitky, ktoré pre Vás DJGT pripravovalo naživo a hlavne v online priestore. Veríme, že napriek tomu, že sme sa osobne mohli stretávať len veľmi zriedkavo, na nás nezabúdate a stále sa môžeme tešiť z Vašej priazne a podpory.

Dovoľujeme si, milí priatelia, opäť po roku, obrátiť sa na Vás s prosbou o podporu umeleckej činnosti divadla prostredníctvom poukázania 2% (3%) z dane z príjmu fyzickej alebo právnickej osoby, príp. poskytnutím finančného daru Občianskemu združeniu KLUB PRIATEĽOV DJGT.

Takto získané finančné prostriedky poskytuje OZ Klub priateľov DJGT výlučne na prípravu, naštudovanie a uvedenie nových divadelných inscenácií na javisku DJGT vo Zvolene v súlade so stanovami občianskeho združenia. Vašim finančným príspevkom tak pomôžete rozšíriť a spestriť repertoár nášho/Vášho divadla.

Viac o aktivitách Občianskeho združenia Klub priateľov DJGT sa dozviete na webovej stránke DJGT: Občianske združenie OZ KLUB PRIATEĽOV DJGT,  resp. na facebookovej stránke OZ KLUB PRIATEĽOV DJGT

Prijímateľ:
Názov : OZ KLUB PRIATEĽOV DJGT

Sídlo: Divadelná 1727/3, 960 01 Zvolen
číslo účtu: SK25 7500 0000 0040 1843 2758

Právna forma: občianske združenie
IČO: 42307660
Poznámka: číslo účtu prijímateľa nepotrebujete ani nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa zasielajú príslušné daňové úrady.

Tlačivá pre daňový úrad:

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Postup krokov : rozhodni.sk

PRIHLÁŠKA za člena občianskeho združenia

ĎAKUJEME

Vaše OZ-ko

Kontakt:

, tel.č. 045/55 51 203