Milí priatelia a milovníci umenia,

ľudia, ktorí si vážia doterajšiu činnosť a 70. ročnú históriu Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a ktorým leží na srdci ďalší rozvoj činoherného divadla vo Zvolene a celom banskobystrickom regióne, spojili sily a založili „OZ KLUB PRIATEĽOV DJGT“.

Prvoradým cieľom OZ je podporiť vznik nových dramatických a hudobno-dramatických textov a predovšetkým prípravu, realizáciu a naštudovanie nových divadelných inscenácií v Divadle J.G. Tajovského vo Zvolene a tak sa podieľať na rozvoji kultúrneho povedomia obyvateľov a návštevníkov mesta Zvolen a ďalších miest a obcí banskobystrického regiónu.

Milí občania, divadelníci a priatelia Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene – obraciame sa na Vás s prosbou o podporu prostredníctvom poskytovania finančných darov, venovaním 2 % z vašich daní, a tiež vašim členstvom v občianskom združení „OZ KLUB PRIATEĽOV DJGT“. V prípade akéhokoľvek záujmu o podporu OZ nás kontaktujte na e-mailovej adrese: [email protected].

Dovoľujeme si Vás požiadať o podporu našej novej tvorby poukázaním 2% (3%) podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej a fyzickej osoby podľa § 50 a 52 ods. 26 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Budeme radi, keď naše združenie podporia aj Vaši priatelia a známi. Ďakujeme.

Prijímateľ:
Názov : OZ KLUB PRIATEĽOV DJGT

Sídlo: Divadelná 3, 960 77 Zvolen
číslo účtu: SK25 7500 0000 0040 1843 2758

Právna forma: občianske združenie
IČO: 42307660
Poznámka: číslo účtu prijímateľa nepotrebujete ani nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa zasielajú príslušné daňové úrady.

Tlačivá pre daňový úrad:

VYHLÁSENIE

Postup krokov : rozhodni.sk

PRIHLÁŠKA za člena občianskeho združenia

ĎAKUJEME

Vaše OZ-ko

Kontakt:

, tel.č. 045/55 51 203