SME KRAJINA

(pracovný názov inscenácie)

Mottom 74. divadelnej sezóny 2022/2023 je DOMOV. Symbolizuje zámer sústrediť sa na témy v blízkom okolí, ktoré majú zároveň celospoločenskú platnosť. Unikátna inscenácia s pracovným názvom SME KRAJINA v réžii Petry Tejnorovej bude skúmať a reflektovať environmentálnu problematiku za použitia inovatívnych tvorivých metód vyvíjaného (devised) autorského a kolektívneho divadla.

Okrem tém udržateľnosti bude zásadným prvkom aj zameranie na samotný zelený proces prípravy. Prioritu bude mať eko-scénografia z recyklovaných a upcyklovaných prvkov v kombinácii s audiovizuálnou technikou (video-mapping / projekcie / živá kamera / multimédia). Počas prípravy inscenácie sa budú konať viaceré aktivity ako odborné diskusie s divákmi, študentmi, aktivistami, ako aj samotnými zamestnancami divadla, čím sa bude rozvíjať aj enviro-program DJGT Zelená scéna z roku 2021. Svoje miesto tu budú mať aj filozofickejšie otázky ako recyklácia myšlienok, uhlíková stopa hereckej akcie či javiskový minimalizmus.

Česká režisérka, autorka a performerka Petra Tejnorová má všestranné medzinárodné skúsenosti. V divadle skúma hranice možného, spochybňuje zažité stereotypné roly a aktívne experimentuje. Venuje sa dokumentárnemu, fyzickému a autorskému divadlu, tiež žánru live cinema a skúmaniu vzťahu divák – herec v dnešnej dobe. Vytvára autorské projekty a zároveň režíruje v popredných divadlách. Výrazný zástoj má aj vo vzdelávaní a v kontakte s mladými umelcami, keďže pôsobí aj ako pedagogička na KALD DAMU v Prahe. Táto inscenácia bude jej prvou spoluprácou s DJGT.

Premiéra: 17. marca 2023

Foto: 

OSOBY A OBSADENIE

INSCENAČNÝ TÍM

Réžia Petra Tejnorová
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

ENVIRO JGT