Jana Pilzová

Jana Pilzová

člen súboru od roku 1994

Jana Pilzová pôsobila najprv v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Do umeleckého súboru DJGT nastúpila v roku 1994. Režiséri oceňovali jej zápal pre tvorbu vyvažovaný precíznou analýzou textu a dôslednou prípravou, ktorú uplatňuje v komediálnych i v dramatických polohách. Svoju hereckú profesionalitu uplatňuje tiež v dabingu a v rozhlase. Nadabovala stovky postáv, v roku 2000 bola nominovaná na Zlatú slučku za najlepší dabing. Ako hostka účinkovala vo viacerých divadlách a tiež v niekoľkých televíznych seriáloch. Diváci si môžu vychutnať jej postavy v žánrovo rôznorodých inscenáciách. Každú zo svojich postáv obohacuje jedinečnou interpretáciou, sugestívnym podtónom a unikátnou drobnokresbou podčiarkujúcou charakter stvárňovanej roly.

Ocenenia Jany Pilzovej:
– 2009 – PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za stvárnenie postavy UČITEĽKY v inscenácii Návšteva starej dámy.
– 2011 – CENA LITERÁRNEHO FONDU za stvárnenie postavy HELENKY v inscenácii Plač.
– 2015 – PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za titulnú postavu MARTY BREWSTEROVEJ v inscenácii Arzenik a staré dámy.

Inscenácie
Postavy
ZÁZRAČNÁ CESTA KRÁLIKA EDUARDA ALICINA MAMA, DOSPELÁ ALICA, STRÁŽNIK
ČAKANIE NA GODOTA VLADIMÍR
POLNOČNÁ OMŠA VILMA
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC TEREZA MARYKOVÁ (odbojárka)
S LÁSKOU SA NEZAHRÁVA ŽENA
BALADA PRE BANDITU MAGERIHO MATKA, SNOVÁ MORENA
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA KOLÍSKOVÁ, triedna (slovenčina)
DENNÍK ANNY FRANKOVEJ PETRONELA VAN DAANOVÁ
SLIEPKA DIANA