Jana Pilzová

Jana Pilzová

člen súboru od roku 1994

Jana Pilzová pôsobila najprv v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Do umeleckého súboru DJGT nastúpila v roku 1994. Režiséri oceňovali jej zápal pre tvorbu vyvažovaný precíznou analýzou textu a dôslednou prípravou, ktorú uplatňuje v komediálnych i v dramatických polohách. Svoju hereckú profesionalitu uplatňuje tiež v dabingu a v rozhlase. Nadabovala stovky postáv, v roku 2000 bola nominovaná na Zlatú slučku za najlepší dabing. Ako hostka účinkovala vo viacerých divadlách a tiež v niekoľkých televíznych seriáloch. Diváci si môžu vychutnať jej postavy v žánrovo rôznorodých inscenáciách. Každú zo svojich postáv obohacuje jedinečnou interpretáciou, sugestívnym podtónom a unikátnou drobnokresbou podčiarkujúcou charakter stvárňovanej roly.

Ocenenia Jany Pilzovej:
– 2009 – PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za stvárnenie postavy UČITEĽKY v inscenácii Návšteva starej dámy.
– 2011 – CENA LITERÁRNEHO FONDU za stvárnenie postavy HELENKY v inscenácii Plač.
– 2015 – PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za titulnú postavu MARTY BREWSTEROVEJ v inscenácii Arzenik a staré dámy.

Inscenácie
Postavy
I LOVE MAMA SIMCHA
SME KRAJINA  
ZÁZRAČNÁ CESTA KRÁLIKA EDUARDA ALICINA MAMA, DOSPELÁ ALICA, STRÁŽNIK
POLNOČNÁ OMŠA VILMA
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC TEREZA MARYKOVÁ (odbojárka)
BALADA PRE BANDITU MAGERIHO MATKA, SNOVÁ MORENA
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA KOLÍSKOVÁ, triedna (slovenčina)
SLIEPKA DIANA