Ján Marcinek

Ján Marcinek

člen súboru od roku 2013

Ján Marcinek je absolventom herectva na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Členom umeleckého súboru DJGT je od roku 2013. Od detstva sa venuje hre na akordeón. Jeho prvou postavou na zvolenských doskách bol TABARIE v muzikáli Prekliaty básnik. Typovo sa jeho postavy pohybujú od drsných ordinárnych charakterov cez osobité postavičky panoptika ľudských charakterov až po dramatické postavy naplnené vonkajšími aj skrytými emotívnymi poryvmi. Vo viacerých rozprávkach stvárnil niekoľko kreatívne interpretovaných a precízne rozlíšených rozprávkových postáv. Býva tiež spoľahlivým asistentom réžie a príležitostným hudobným korepetítorom.

Inscenácie
Postavy
HAUERLAND JANKO HOLUB 
ŽENSKÝ ZÁKON ŠTEVKO
ČEPIEC PÁN, RÓMSKY CHLAPEC
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC KAROL MÓŽI (harmonikár)
POM POMOVE ROZPRÁVKY KOHÚT, ŠOFÉR, RUŠŇOVODIČ, PREDAVAČ
BALADA PRE BANDITU OREB DANKO
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA DANIEL BOUKAL, poeta a estét
SLIEPKA PAPARAZZO
HĽADÁ SA MIKULÁŠ
KRAB, OTEC