Ján Marcinek

Ján Marcinek

člen súboru od roku 2013

Ján Marcinek pochádza z Kunešova, obce neďaleko Kremnice. Od roku 2013 je členom umeleckého súboru DJGT. Je absolventom herectva na Akadémií umení v Banskej Bystrici. V divadelnej sezóne 2012/2013 pôsobil ako interný člen Spišského divadla. Od detstva sa venuje hre na akordeón. Počas bakalárskeho štúdia pod vedením doc. Jana Přeučila a asist. Mgr.art. Tomáša Tomkuljaka stvárnil rad zaujímavých postáv. Bakalársku inscenáciu naštudoval pod režijným vedením prof. Ljuboslava Majeru. Taktiež naštudoval monodrámu v réžii Mgr.art. Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej a magisterskú inscenáciu v réžii doc. Matúša Oľhu.

Jeho prvou postavou na zvolenských doskách bol TABARIE v muzikáli Prekliaty básnik. V súčasnosti stvárňuje zubára DUSSELA v inscenácii Denník Anny Frankovej, študenta – poetu BOUKALA v inscenácii Škola základ života, drsného zbojníka OREB DANKA v muzikáli Balada pre banditu, zvedavého PAPARAZZA v štúdiovej inscenácii Sliepka, SLUHU v inscenácii S láskou sa nezahráva. V rozprávke Smelý Zajko stvárňuje MEDVIEĎA, UJCA, ZBOJNÍKA a ZAJKA STRACHOPUDA, v rozprávke O troch krásach sveta zas SLUHU a PUSTOVNÍKA.


Inscenácie
Postavy
REVÍZOR OSIP
ČEPIEC PÁN, RÓMSKY CHLAPEC
POLNOČNÁ OMŠA PARTIZÁN, NEMECKÝ VOJAK
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC KAROL MÓŽI (harmonikár)
POM POMOVE ROZPRÁVKY KOHÚT, ŠOFÉR, RUŠŇOVODIČ, PREDAVAČ
NA KONCI … ALEXY, ONDREJ, PAVÚK, MACO MLIEČ, HALAŠA, JANO, IVAN, BORODÁČ
S LÁSKOU SA NEZAHRÁVA SLUHA
ČERTICE CANOCCHIA
O TROCH KRÁSACH SVETA SLUHA, PUSTOVNÍK
BALADA PRE BANDITU OREB DANKO
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA DANIEL BOUKAL, poeta a estét
SMELÝ ZAJKO MEDVIEĎA 2, UJEC, ZBOJNÍK 2, ZAJKO STRACHOPUD
DENNÍK ANNY FRANKOVEJ ALBERT DUSSEL
SLIEPKA PAPARAZZO
HĽADÁ SA MIKULÁŠ
KRAB, OTEC