Vladimír Rohoň

Vladimír Rohoň

člen súboru od roku 1974

Vladimír Rohoň nastúpil do umeleckého súboru DJGT v roku 1974 po prvom angažmáne v Českých Budějoviciach. Režiséri zo začiatku stavali najmä na jeho komediálnych danostiach, autentickej ľudskosti a duchaplnej improvizácii. Postupne sa jeho diapazón obohatil o dramatický až filozofický rozmer, či už v hrách slovenských alebo svetových autorov. Jeho zrelé herectvo mu umožňuje vložiť do každej postavy niečo osobité, vďaka čomu si udržiava stálu divácku priazeň. Výrazne sa zapísal do pamäti výkonom v inscenácii Šofér slečny Daisy, kde s mimoriadnym citom stvárnil černošského šoféra HOKA COLEBURNA. V roku 2017 oslávil životné jubileum 70 rokov a pri tejto príležitosti stvárňoval v inscenácii Iluzionisti hlavnú postavu hereckého barda KAZIMÍRA KANTA. Presvedčivo stvárňuje širokú škálu postáv, má cit pre komediálnu nadsádzku, detailný ponor do vnútra dramatických postáv, autentickosť pri stvárňovaní postáv s reálnym základom a vnímavosť v kontakte s publikom.

Ocenenia Vladimíra Rohoňa:
– 2006 – CENA JOZEFA KRONERA za najlepší herecký výkon v divadelnej sezóne 2005/2006 za postavu HOKA COLEBURNA v inscenácii Šofér slečny Daisy.
– 2009 – PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za postavu ILLA v inscenácii Návšteva starej dámy.
– 2012 – CENA LITERÁRNEHO FONDU za stvárnenie postavy Dr. VALENTKA v inscenácii Lekárske tajomstvo.
– 2017 – CENA LITERÁRNEHO FONDU za stvárnenie postavy KAZIMÍRA KANTA v inscenácii Iluzionisti.
– 2022 – OCENENIE KVET KULTÚRY A UMENIA za dlhodobé výsledky v oblasti umenia i záujmovej umeleckej činnosti.

Inscenácie
Postavy
HAMLET POLONIUS
HAUERLAND FARÁR, GUSTÁV ROTH, STARÝ ALTMAN
DOBRÝ ROČNÍK VINCENZO
REVÍZOR POŠTMAJSTER Špekin
POLNOČNÁ OMŠA VALENTÍN KUBIŠ
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC ANDREJ BAGAR
BALADA PRE BANDITU DRAĆ, POŠTÁR
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA GABRLÍK (matematika)