Marek Rozkoš

Marek Rozkoš

člen súboru od roku 2015

Marek Rozkoš je členom umeleckého súboru DJGT od roku 2015. Absolvoval štúdium herectva na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde ukončil aj doktorandské štúdium. Základnú školu v Košiciach aj Gymnázium v Prešove reprezentoval na športovej i umeleckej úrovni. V závere gymnaziálneho štúdia sa stal členom Študentského divadla pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Ešte ako študent stvárnil v DJGT titulnú postavu ĽUDOVÍTA ŠTÚRA v inscenácii Orol tatranský. Vdýchol mu charizmu a ľudský rozmer, vďaka čomu túto osobnosť priblížil súčasným divákom. Aktuálne stvárňuje postavy širokého diapazónu. Sugestívny je v dramatických rozporuplných postavách so psychologickou hĺbkou a s ľahkosťou stvárňuje aj postavy vo veselohrách či v rozprávkach.

Ocenenia Mareka Rozkoša:
– 2019 – CENA LITERÁRNEHO FONDU za stvárnenie postavy PERDICANA v inscenácii S láskou sa nezahráva s prihliadnutím na postavu GILESA RALSTONA v inscenácii Pasca na myši.

Inscenácie
Postavy
TEL3GRAM JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ 2, KASKADÉR
HAMLET LAERTES
HAUERLAND HERMANN, ŠTEFAN KLEIN, ŽANDÁR 
VYHODIŤ SI Z KOPÝTKA SONDERS
ŽENSKÝ ZÁKON MIŠKO
REVÍZOR ŠKÔLDOZORCA Chlopov
ČEPIEC MILAN, VARÍNČAN, POLICAJT
POLNOČNÁ OMŠA ĎURKO
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC MICHAL GOLCBÁR (zbeh)
BALADA PRE BANDITU KUBEŠ
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA JURAJ BENETKA, správny chalan
SLIEPKA FJODOR
HĽADÁ SA MIKULÁŠ ŠKRIATOK 2, ELF 1, MIKULÁŠ