Vladimír Rohoň

Vladimír Rohoň

člen súboru od roku 1974

Vladimír Rohoň nastúpil do umeleckého súboru DJGT v roku 1974 po prvom angažmáne v Českých Budějoviciach. Režiséri zo začiatku stavali najmä na jeho komediálnych danostiach, autentickej ľudskosti a duchaplnej improvizácii. Postupne sa jeho diapazón obohatil o dramatický až filozofický rozmer, či už v hrách slovenských alebo svetových autorov. Jeho zrelé herectvo mu umožňuje vložiť do každej postavy niečo osobité, vďaka čomu si udržiava stálu divácku priazeň. Výrazne sa zapísal do pamäti výkonom v inscenácii Šofér slečny Daisy, kde s mimoriadnym citom stvárnil černošského šoféra HOKA COLEBURNA. V roku 2017 slávil životné jubileum 70 rokov a pri tejto príležitosti stvárňoval v inscenácii ILUZIONISTI hlavnú postavu hereckého barda KAZIMÍRA KANTA.

Aktuálne hrá širokú škálu postáv: v komédii Lekárske tajomstvo hrá dôverčivého doktora VALENTKA, vo veselohre Charleyho teta sprevádza dejom ako komorník BRASSET, v inscenácii Škola základ života vnímavo stvárňuje postavu roztržitého profesora GÁBRLÍKA. V muzikáli Balada pre banditu plasticky zosobňuje postavu OTCA aj humornejšie ladeného POŠTÁRA. V detektívnej inscenácii Pasca na myši stelesňuje tajomného PÁNA PARAVICINIHO, v inscenácii S láskou sa nezahráva BLÁZIA, v inscenácii Čertice dvoj-rolu GOLDONIHO a ISIDORA. Účinkuje tiež v rozprávke O troch krásach sveta ako ZÁHRADNÍK.

Vladimír Rohoň v roku 2006 získal Cenu Jozefa Kronera za najlepší herecký výkon v divadelnej sezóne 2005/2006 za postavu HOKA COLEBURNA v inscenácii Šofér slečny Daisy. V roku 2009 získal Prémiu Literárneho fondu za postavu ILLA v inscenácii Návšteva starej dámy. V roku 2012 získal Cenu Literárneho fondu za stvárnenie postavy Dr. VALENTKA v inscenácii Lekárske tajomstvo. V roku 2017 získal CENU LITERÁRNEHO FONDU za stvárnenie postavy KAZIMÍRA KANTA v inscenácii Iluzionisti.


Inscenácie
Postavy
REVÍZOR POŠTMAJSTER Špekin
POLNOČNÁ OMŠA VALENTÍN KUBIŠ
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC ANDREJ BAGAR
NA KONCI… STARÝ OTEC
S LÁSKOU SA NEZAHRÁVA BLÁZIUS
ČERTICE ISIDORO / GOLDONI
O TROCH KRÁSACH SVETA ZÁHRADNÍK
PASCA NA MYŠI PÁN PARAVICINI
BALADA PRE BANDITU DRAĆ, POŠTÁR
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA GABRLÍK (matematika)
CHARLEYHO TETA BRASSET