William Shakespeare: HAMLET

Hra o večných otázkach s aktuálnym scénickým podtónom

Javiskové spracovanie „hry hier“ ponúka divákom DJGT nevšedný zážitok plnokrvnej syntézy všetkých scénických zložiek. Je to divadelná udalosť, ktorá prináša univerzálne dilemy a otázky o odvekej túžbe po živote, hľadaní lásky i uzurpovaní moci.

Najznámejšie a najskloňovanejšie dielo dramatickej spisby sa s istým časovým odstupom vracia na javiská v podaní každej generácie – s inou optikou a inými akcentmi. Na javisku DJGT bol Hamlet v sezóne 2002/2003 v réžii Andrzeja Rozhina. Odvtedy sa zmenila celá generácia hercov i divákov, ale najmä spoločenské podmienky, v ktorých vznikala.

Hamlet v úprave a réžii Petra Palika je inscenáciou, ktorá hľadá paralely s našou súčasnosťou, definovanou najmä nevyhnutnosťou vzájomnej tolerancie a prijímania inakosti. Inscenácia k našej aktuálnej dobe prehovára hlbšie než mnohé súčasné diela a tvorcovia idú výrazne ďalej ako dramatik. Tematicky sa zameriava na otázky identity, generačných konfliktov, vnútornej ne/rovnováhy, vzájomnej a rešpektujúcej lásky, mocenské spory i premenlivé vnímanie hodnoty ľudského života. Slávne dielo je prepojené s našim obdobím nevšedným vizuálom a pôsobivou zvukovou kulisou. V inscenácii, ktorá ťaží maximum z jej protagonistov, znejú naživo kultové songy a tiež zhudobnené Shakespearove sonety. Na minimalistickej scéne (inšpirovanej alžbetínskym divadlom) vynikajú aj prepracované elegantné kostýmy, monumentálne bábky a dych berúce súboje.

Je možné zachovať si v špine a marazme čistý štít? Dokáže v mravne a ideologicky toxickej realite prežiť ľudská empatia? Od mrazivého začiatku až po dynamické finále inscenácie sa diváci dozvedia odpovede na mnohé ďalšie otázky, ktoré nie sú adresované iba mladej generácii.

poster hamlet

Premiéra: 1. decembra 2023
Dĺžka predstavenia: 150 min + prestávka
Odporúčame od 15 rokov
V predstavení sa fajčí a používa sa dymostroj

Foto poster: Vanda Mesiariková
Grafika poster: Simona Hanes 

Foto: Vanda Mesiariková (https://www.portfolio.vandamesiarikova.sk/)

OSOBY A OBSADENIE

HAMLET Richard Sanitra
CLAUDIUS, DUCH Michal Ďuriš
GERTRÚDA Lucia Letková
POLONIUS Vladimír Rohoň
LAERTES Marek Rozkoš
OFÉLIA Mária Knoppová
HORATIO Róbert Sipos a. h.
ROSENCRANTZ, HROBÁR Ondřej Daniš
GUILDENSTERN , HROBÁR Juraj Smutný
OSRIC, HEREČKA Barbora Špániková
PRVÝ HEREC, INÉ Ján Haruštiak a.h.
OPERNÁ DIVA, INÉ Michaela Kušteková a.h.
NÁMORNÍK, FORTINBRAS Ondrej Ferko

INSCENAČNÝ TÍM

Réžia Peter Palik
Preklad Ľubomír Feldek
Dramaturgia Ján Chalupka
Úprava a scéna Peter Palik
Kostýmy Annamária Kiss Kósa
Hudba Jozef Vlk
Bojové scény Petr Nůsek
Bábky Eva Farkašová
Projekcie Viliam Šnirc

video: Stanislav Králik

Podujatie realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja

„Autorské práva k prekladu zastupuje Aura – Pont s.r.o., Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4.“