Dana Karlová

Dana Karlová

členka súboru od roku 1992

Dana Karolová je všestrannou a tvárnou herečkou. Do zvolenského divadla nastúpila v roku 1992 a zaujala v hrách svetovej i domácej klasiky, ako i v rozprávkach, kde zúročila svoju vnímavosť detského publika. Dokáže tiež citlivo stvárniť dramatično postáv a byť senzitívnou partnerkou na javisku. Je výrazne hlasovo disponovaná a vo viacerých inscenáciách mohli diváci počuť jej zaujímavý hlas.

V inscenácii Denník Anny Frankovej stvárňuje milujúcu židovskú matku EDITU FRANKOVÚ, ktorá v úkryte podlieha úzkostlivosti a skúškam hraníc svojej tolerancie a empatie. Diváci ju tiež môžu vidieť ako VRCHNÚ SESTRU v komédii Lekárske tajomstvo, ako ŠIMČÍČKU v dráme Beta, kde si? aj ako zlomyseľnú AMÁLIU DREXLEROVÚ z čiernej komédie Drexlerovci. V muzikáli Balada pre banditu plasticky dotvára kolorit dediny Koločava ako DERBAKOVÁ.

Za precízne stvárnenie postavy ALENKY v hre Plač získala v roku 2011 Cenu LITERÁRNEHO FONDU.


Inscenácie
Postavy
ČERTICE LIBERA
O TROCH KRÁSACH SVETA ZÁHRADNÍČKA
BALADA PRE BANDITU DERBAKOVÁ
DREXLEROVCI AMÁLIA DREXLEROVÁ
DENNÍK ANNY FRANKOVEJ EDITA FRANKOVÁ
LEKÁRSKE TAJOMSTVO VRCHNÁ SESTRA