Dana Karlová

Dana Karlová

členka súboru od roku 1992

Dana Karolová je všestrannou a tvárnou herečkou, v ktorej sa vyvážene stretáva zmysel pre komiku aj cit pre dramatické hĺbky. Do umeleckého súboru DJGT nastúpila v roku 1992. Zaujala v inscenáciách svetovej i domácej klasiky, ako i v rozprávkach, kde zúročila svoju znalosť detského publika. Dokáže byť senzitívnou a vnímavou partnerkou na javisku. Vo viacerých inscenáciách mohli diváci počuť jej zaujímavo sfarbený hlas.

V inscenácii Denník Anny Frankovej stvárňuje milujúcu židovskú matku EDITU FRANKOVÚ, ktorá v úkryte podlieha úzkostlivosti a skúškam hraníc svojej tolerancie a empatie. Diváci ju tiež môžu vidieť ako zanovitú LIBERU v inscenácii Čertice, ako VRCHNÚ SESTRU v komédii Lekárske tajomstvo, aj ako škodoradostnú AMÁLIU DREXLEROVÚ v čiernej komédii Drexlerovci. V muzikáli Balada pre banditu plasticky dotvára kolorit dediny Koločava ako DERBAKOVÁ. V rozprávke O troch krásach sveta zosobňuje ZÁHRADNÍČKU.

Dana Karolová získala v roku 2011 Cenu Literárneho fondu za stvárnenie postavy ALENKY v inscenácii Plač.


Inscenácie
Postavy
REVÍZOR  ČAŠNÍČKA Danuša
ČEPIEC IĽKA
DVAJA UBOHÍ RUMUNI HOVORIACI PO POĽSKY ŽENA
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC ZDENA ŠEBŠAJEVIČOVÁ (lekárka)
ČERTICE LIBERA
O TROCH KRÁSACH SVETA ZÁHRADNÍČKA
BALADA PRE BANDITU DERBAKOVÁ
DENNÍK ANNY FRANKOVEJ EDITA FRANKOVÁ