Svetlana Hank Sarvašová

Svetlana Hank Sarvašová

člen súboru od roku 1995

Svetlana Hank Sarvašová nastúpila po absolvovaní herectva na JAMU v Brne do Divadla Jonáša Záborského v Prešove. V roku 1995 nastúpila do umeleckého súboru DJGT, kde celý život pôsobila ako herečka jej mama Zlatica Gillová. Jej temperament, precízna príprava a tvorivá spolupráca s režisérom sa stali pilierom úspechu jej dramatických, tragických i komediálnych postáv. V muzikáloch či inscenáciách s piesňami vyniká jej hlas vibrujúci silnými emóciami. Na scéne púta pozornosť jej výrazné vyžarovanie, zmysel pre nadsádzku a komično, ako i naopak pre dramatickú osudovosť jej ženských hrdiniek.

Ocenenia Svetlany Hank Sarvašovej:
– 2009 – CENA LITERÁRNEHO FONDU za stvárnenie postavy KLÁRY ZACHANASSIANOVEJ v inscenácii Návšteva starej dámy.
– 2015 – PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za postavu ABBY BREWSTEROVEJ v inscenácii Arzenik a staré dámy.
– 2018 – DIVÁCKA CENA MOTÝĽ pre Najpopulárnejšiu herečku 69. sezóny DJGT.

Inscenácie
Postavy
HAUERLAND MARTA GRESSNEROVÁ 
ZÁZRAČNÁ CESTA KRÁLIKA EDUARDA BABIČKA, MADAM THELMA, SMETIARKA, BÁBIKA
VYHODIŤ SI Z KOPÝTKA pani FISCHEROVÁ
REVÍZOR ANNA ANDREJEVNA
ČEPIEC GIZELA, IĽKINA SVOKRA
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC TAMARA ALEXANDROVNA (speváčka)
BALADA PRE BANDITU MORENA
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA SUCHÁNKOVÁ (dejepis)
HĽADÁ SA MIKULÁŠ MOMO, ELF 2