Svetlana Hank Sarvašová

Svetlana Hank Sarvašová

člen súboru od roku 1995

Svetlana Hank Sarvašová nastúpila po absolvovaní herectva na JAMU v Brne do Divadla Jonáša Záborského v Prešove. V roku 1995 nastúpila do umeleckého súboru DJGT, kde celý život pôsobila ako herečka jej mama Zlatica Gillová. Jej temperament, precízna príprava a tvorivá spolupráca s režisérom sa stali pilierom úspechu jej dramatických, tragických i komediálnych postáv. V muzikáloch či inscenáciách s piesňami vyniká jej hlas vibrujúci silnými emóciami. Na scéne púta pozornosť jej výrazné vyžarovanie, zmysel pre nadsádzku a komično, ako i naopak pre dramatickú osudovosť jej ženských hrdiniek.

Ocenenia Svetlany Hank Sarvašovej:
– 2009 – CENA LITERÁRNEHO FONDU za stvárnenie postavy KLÁRY ZACHANASSIANOVEJ v inscenácii Návšteva starej dámy.
– 2015 – PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za postavu ABBY BREWSTEROVEJ v inscenácii Arzenik a staré dámy.
– 2018 – DIVÁCKA CENA MOTÝĽ pre Najpopulárnejšiu herečku 69. sezóny DJGT.

Inscenácie
Postavy
ZÁZRAČNÁ CESTA KRÁLIKA EDUARDA BABIČKA, MADAM THELMA, SMETIARKA, BÁBIKA
VYHODIŤ SI Z KOPÝTKA pani FISCHEROVÁ
REVÍZOR ANNA ANDREJEVNA
ČEPIEC GIZELA, IĽKINA SVOKRA
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC TAMARA ALEXANDROVNA (speváčka)
S LÁSKOU SA NEZAHRÁVA PLUCHEOVA
BALADA PRE BANDITU MORENA
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA SUCHÁNKOVÁ (dejepis)
HĽADÁ SA MIKULÁŠ MOMO, ELF 2