Daniel Výrostek

Daniel Výrostek

člen súboru od roku 2007

Daniel Výrostekje absolventom Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Od roku 2007 je členom umeleckého súboru DJGT. Divadlu sa venuje od trinástich rokov, kedy začal študovať herectvo na Konzervatóriu v Košiciach. Venuje sa moderovaniu, prednesu, spevu, autorskému čítaniu, rozhlasu. Výrazné úspechy má v dabingu, za ktorý bol v roku 2005 ocenený Zlatou slučkou. V relácii Javiskové debatenie TV Hronka prináša reportáže z kultúrneho diania regiónu, rovnako spolupracuje aj s RTVS. Spoluprácu s DJGT začal už ako študent. Režiséri od začiatku využívali jeho tvárnosť a schopnosť metamorfovať sa do typovo rozličných postáv.

Diváci ho môžu aj v súčasnosti vidieť v celom spektre postáv. V inscenácii Škola základ života presvedčivo vykresľuje utiahnutého „bifľoša“ VÁCLAVA KRHÚNKA, vo veselohre Charleyho teta bezstarostného študenta CHARLEYHO WYKEHAMA, v inscenácii Čertice dobiedzavého TOFFOLA. Dramatický náboj prináša do detailov prepracovaná postava JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO v inscenácii Na konci… Silnú výpoveď nesú i jeho postavy v muzikáli Balada pre banditu: vojnový zbeh UHRÍN a mladší brat Nikolu Šuhaja JURO ŠUHAJ. Veľmi zaujímavo vytvoril postavu CHRISTOPHERA WRENA v detektívnej inscenácii Pasca na myši. V autorskej inscenácii s piesňami Svet (podľa) Urbana účinkuje ako DANO. Stvárňuje tiež titulné postavy rozprávok SMELÝ ZAJKO a POLEPETKO. V štúdiovej inscenácii Mandragora zosobňuje NICIU a využíva svoj hudobný potenciál v rámci kapely.

Daniel Výrostek v roku 2010 získal Prémiu Literárneho fondu za stvárnenie postavy CHLAPEC DANKO v rozprávke Hľadá sa Mikuláš! s prihliadnutím na stvárnenie ďalších ústredných rozprávkových postáv. V roku 2014 získal Cenu Literárneho fondu za stvárnenie JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO v inscenácii Na konci…


Inscenácie
postavy
NA KONCI… JOZEF
MANDRAGORA NICIA
ČERTICE TOFFOLO
PASCA NA MYŠI CHRISTOPHER WREN
BALADA PRE BANDITU UHRÍN, JURO ŠUHAJ, LACI
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
VÁCLAV KRHÚNEK, šplhúň a šprt
SMELÝ ZAJKO
 SMELÝ ZAJKO
CHARLEYHO TETA
CHARLEY WYKEHAM
POLEPETKO POLEPETKO
SVET (PODĽA) URBANA  DANO