Daniel Výrostek

Daniel Výrostek

člen súboru od roku 2007

Daniel Výrostekje absolventom Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Od roku 2007 je členom umeleckého súboru DJGT. Divadlu sa venuje od trinástich rokov, kedy začal študovať herectvo na Konzervatóriu v Košiciach. Venuje sa moderovaniu, prednesu, spevu, autorskému čítaniu, rozhlasu. Výrazné úspechy má v dabingu, za ktorý bol v roku 2005 ocenený Zlatou slučkou. V relácii Javiskové debatenie TV Hronka prináša reportáže z kultúrneho diania regiónu, rovnako spolupracuje aj s RTVS. Spoluprácu s DJGT začal už ako študent. Režiséri od začiatku využívali jeho tvárnosť a schopnosť metamorfovať sa do typovo rozličných postáv.

Diváci ho môžu aj v súčasnosti vidieť v celom spektre postáv. V inscenácii Škola základ života presvedčivo vykresľuje utiahnutého „bifľoša“ VÁCLAVA KRHÚNKA, vo veselohre Charleyho teta bezstarostného študenta CHARLEYHO WYKEHAMA, v inscenácii Čertice dobiedzavého TOFFOLA. Dramatický náboj prináša do detailov prepracovaná postava JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO v inscenácii Na konci… Silnú výpoveď nesú i jeho postavy v muzikáli Balada pre banditu: vojnový zbeh UHRÍN a mladší brat Nikolu Šuhaja JURO ŠUHAJ. Veľmi zaujímavo vytvoril postavu CHRISTOPHERA WRENA v detektívnej inscenácii Pasca na myši. V autorskej inscenácii s piesňami Svet (podľa) Urbana účinkuje ako DANO. Stvárňuje tiež titulné postavy rozprávok SMELÝ ZAJKO a POLEPETKO. V štúdiovej inscenácii Mandragora zosobňuje NICIU a využíva svoj hudobný potenciál v rámci kapely.

Daniel Výrostek v roku 2010 získal Prémiu Literárneho fondu za stvárnenie postavy CHLAPEC DANKO v rozprávke Hľadá sa Mikuláš! s prihliadnutím na stvárnenie ďalších ústredných rozprávkových postáv. V roku 2014 získal Cenu Literárneho fondu za stvárnenie JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO v inscenácii Na konci…


Inscenácie
postavy
REVÍZOR CHLESTAKOV, úradník z Peterburgu
ČEPIEC IĽKIN MUŽ, REPORTÉR, RÓMSKY CHLAPEC
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC MATEJ STYK (prokurista Tatrabanky)
NA KONCI… JOZEF
MANDRAGORA NICIA
ČERTICE TOFFOLO
PASCA NA MYŠI CHRISTOPHER WREN
BALADA PRE BANDITU UHRÍN, JURO ŠUHAJ, LACI
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
VÁCLAV KRHÚNEK, šplhúň a šprt
SMELÝ ZAJKO
SMELÝ ZAJKO
CHARLEYHO TETA
CHARLEY WYKEHAM
POLEPETKO POLEPETKO
SVET (PODĽA) URBANA DANO