Peter Palik

Peter Palik

umelecký šéf DJGT

Peter Palik sa stal umeleckým šéfom Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene v máji 2020. Zvolenské divadlo poznal vďaka svojej predošlej režijnej spolupráci, pripravil tu oceňované inscenácie BALADA PRE BANDITU, MANDRAGORA a POM POMOVE ROZPRÁVKY. Následne už ako umelecký šéf a interný režisér pripravil silnú drámu Petra Karvaša POLNOČNÁ OMŠA, oceňovanú inscenáciu ČEPIEC či Gogoľovu satirickú komédiu REVÍZOR. Podpísal sa tiež pod réžiu inscenovaného čítania URAZENÍ. BIELO(R)USKO, ktoré uviedlo DJGT ako svoju prvú online premiéru v čase zatvorených divadiel. Inscenácia ČEPIEC v jeho réžii a dramatizácii získala silný ohlas a pozvania na viaceré medzinárodné festivaly.

V roku 2003 absolvoval štúdium v odbore environmentálna výchova na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Neskôr bol prijatý na Divadelnú fakultu VŠMU v Bratislave, kde na Katedre bábkarskej tvorby vyštudoval bábkarskú réžiu a dramaturgiu. V roku 2009 sa stal dramaturgom v Bábkovom divadle Žilina a stál pri založení festivalu Bábková Žilina. V rokoch 2014 – 2017 bol interným režisérom v Spišskom divadle. Ako dramaturg a režisér spolupracuje s viacerými divadlami na Slovensku, v Česku, Poľsku, Nemecku a Maďarsku. Tiež ako režisér a autor rozhlasových hier spolupracuje s Rozhlasom a televíziou Slovenska. Systematicky sa venuje tvorbe pre deti a mládež. Je autorom vyše tridsiatich divadelných hier a dramatizácií, tiež niekoľkých kníh pre deti. V roku 2017 vyšla zbierka jeho dramatických textov s názvom 1+3 bábkohry.

Popri intenzívnej režijnej a autorskej činnosti pedagogicky pôsobí na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, kde sa v roku 2017 habilitoval na docenta. Za svoju umeleckú torbu získal viaceré významné ocenenia doma i v zahraničí. Jeho inscenácie sa zúčastnili medzinárodných festivalov v Číne, Rusku, Maďarsku, Poľsku, Česku, Srbsku, Bulharsku, na Ukrajine.

Ocenenia Petra Palika:
– 2018 – PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za réžiu inscenácie BALADA PRE BANDITU
– 2021 – PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za réžiu inscenácie ČEPIEC