Jozef Mokoš: VERNÁ NEVERA

Šteklivá komédia legendárneho divadelníka

Posledný titul sezóny DJGT bude inšpirovaný nespútanou divadelnosťou, komickými gagmi, efektnými výstupmi a satirou. Plejáda postáv sa v spleti vlastných osudov dotkne až prekvapivo aktuálnych spoločensko-politických otázok. Komické indivídua, ktoré viac než vlastné rozhodnutia riadi vír udalostí a akási nepochopená vyššia moc, ktorej sa bez rozmyslu poddávajú, zas nápadne môžu pripomínať našich susedov, známych, kolegov, nadriadených či riadiacich.

Commedia dell’arte zažila svoj rozmach najmä v Taliansku 16. storočia. Čo však jej slávu zachovalo až podnes je umné prepojenie zábavnej a reflexívnej funkcie divadla. Je to komický žáner postavený na pevných typoch (v podstate archetypoch), ktoré zastupujú široké spektrum rázovitých pováh. Pôvodná podoba commedie dell’arte by v súčasných nárokoch na divadelné umenie neobstála. Jej využitia ako inšpiračného zdroja sa však tvorcovia chopia s veľkým nadšením a presvedčením, nakoľko sú jej formálne východiská mimoriadne funkčným nástrojom pre divadlo reagujúce s dynamickým „tu a teraz”. Verná nevera je plná šteklivých slovných hier ako i bláznivých a nečakaných situácií, a šťavnatého ľudového humoru. Početnými peripetiami divákov prevedie žena podozrivých mravov, pričom nad celým príbehom bdie nadpozemská bytosť.

Inscenácia bude využívať nielen herecké, ale aj akrobatické schopnosti ansámblu a formálne prepojí činohru, nový cirkus a pouličné divadlo – k čomu prispeje aj jej plánované uvedenie v exteriéri na nádvorí Zvolenského zámku v rámci festivalu Zámocké hry zvolenské. Režijne sa pod ňu podpíše opäť Peter Palik.

Premiéra: dňa 7. júna 2024 (na otvorení festivalu ZHZ)

Foto poster:  

Foto: 

OSOBY A OBSADENIE

INSCENAČNÝ TÍM

Réžia Peter Palik
Dramaturgia Uršuľa Turčanová
Scéna Peter Palik
Kostýmy
Eva Farkašová
Hudba  Daniel Špiner
Texty piesní Jozef Mokoš