Ján Chalupka

Ján Chalupka

člen súboru od roku 2000, od roku 2012 umelecký šéf DJGT

Ján Chalupka vyštudoval dramaturgiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Pochádza zo slovenskej rodiny v srbskom Kulpíne. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte v Novom Sade pracoval v rozhlase a televízii Nový Sad a bol spolupracovníkom Slovenského rozhlasu v Bratislave a Banskej Bystrici. Po roku 2000 sa stal členom Divadla Jozefa Gregora Tajovského a pôsobil na pozícii inšpicienta. Neskôr sa ako dramaturg podieľal na viacerých inscenáciách divadla (Tótovci, Dobre rozohraná partia, Prekliaty básnik, Na konci…, Celebrity s. r. o., Orol tatranský, Ten okamih patril mne, Sliepka, Charleyho teta a ďalšie). Je podpísaný pod koncepciou Slovenského autorského roka 2013, počas ktorého DJGT uvádzalo výhradne premiéry súčasných slovenských autorov. Za dramaturgiu inscenácie Na konci… získal v roku 2014 Prémiu Literárneho fondu. Spolu s dramaturgičkou Uršuľou Ferenčukovou sa autorsky podieľa na profilových podujatiach DJGT pre verejnosť. Od roku 2012 je poverený vedením umeleckého súboru DJGT.