Peter Palik

Peter Palik

umelecký šéf DJGT

Peter Palik sa stal umeleckým šéfom Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene v máji 2020. Zvolenské divadlo pozná vďaka svojej režijnej spolupráci, pripravil tu oceňované inscenácie Balada pre banditu, Mandragora a Pom Pomove rozprávky. Na jeseň 2020 je naplánovaná premiéra hry Petra Karvaša Polnočná omša v jeho réžii.

V roku 2003 absolvoval štúdium v odbore environmentálna výchova na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Neskôr bol prijatý na Divadelnú fakultu VŠMU v Bratislave, kde na Katedre bábkarskej tvorby vyštudoval bábkarskú réžiu a dramaturgiu. V roku 2009 sa stal dramaturgom v Bábkovom divadle Žilina a stál pri založení festivalu Bábková Žilina. V rokoch 2014 – 2017 bol interným režisérom v Spišskom divadle. Ako dramaturg a režisér spolupracuje s viacerými divadlami na Slovensku, v Česku, Poľsku, Nemecku a Maďarsku. Tiež ako režisér a autor rozhlasových hier spolupracuje s Rozhlasom a televíziou Slovenska. Systematicky sa venuje tvorbe pre deti a mládež. Je autorom vyše tridsiatich divadelných hier a dramatizácií, tiež niekoľkých kníh pre deti. V roku 2017 vyšla zbierka jeho dramatických textov s názvom 1+3 bábkohry.

Popri intenzívnej režijnej a autorskej činnosti pedagogicky pôsobí na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, kde sa v roku 2017 habilitoval na docenta. Za svoju umeleckú torbu získal viaceré významné ocenenia doma i v zahraničí. Jeho inscenácie sa zúčastnili medzinárodných festivalov v Číne, Rusku, Maďarsku, Poľsku, Česku, Srbsku, Bulharsku, na Ukrajine.

.