Juraj Smutný

Juraj Smutný

člen súboru od roku 2018

Juraj Smutný je absolvent VŠMU v Bratislave. Od roku 2008 do roku 2016 bol členom Bábkového divadla na rázcestí v Banskej Bystrici. Potom pôsobil ako herec na voľnej nohe v rôznych divadlách a divadelných zoskupeniach na Slovensku. S priateľmi účinkuje v chodúľovom divadle – Divadle na Vysokej Nohe. Pedagogicky vedie herecký ročník na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, spolupracuje so Slovenským rozhlasom, venuje sa dabingu. V Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene hosťoval po prvýkrát v inscenácii Škola základ života. O rok neskôr sa predstavil vo výraznej postave Derbaka v inscenácii Balada pre banditu. Od septembra 2018 je Juraj Smutný členom umeleckého súboru DJGT.


Inscenácie
postavy
MANDRAGORA CALLIMACO
O TROCH KRÁSACH SVETA KRÁĽ
BALADA PRE BANDITU
DERBAK
ŠKOLA  ZÁKLAD ŽIVOTA
KAROL PETERKA, čitateľ a dobrodruh