Juraj Smutný

Juraj Smutný

člen súboru od roku 2018

Juraj Smutný je absolventom VŠMU v Bratislave. Od roku 2018 je členom umeleckého súboru DJGT. Od roku 2008 do roku 2016 bol členom Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici. Účinkuje v rôznych divadlách a divadelných zoskupeniach – Štátna opera Banská Bystrica, Odivo, Divadlo na Vysokej Nohe, Divadlo z domčeka. Spolupracuje s RTVS, venuje sa rozhlasovej tvorbe a dabingu.

Ešte ako hosť naštudoval v DJGT postavu študenta KAROLA PETERKU v inscenácii Škola základ života a uhrančivú postavu DERBAKA v muzikáli Balada pre banditu. V súčasnosti ho môžu diváci vidieť aj v štúdiovej inscenácii Mandragora ako frajerského „mača“ CALLIMACA a zároveň speváka a hudobníka. Účinkuje tiež v rozprávke O troch krásach sveta ako KRÁĽ.


Inscenácie
postavy
DVAJA UBOHÍ RUMUNI HOVORIACI PO POĽSKY PARCHA
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC JÁN CHOVANEC (iluzionista)
POM POMOVE ROZPRÁVKY ARTÚR BUCHTA, PES
MANDRAGORA CALLIMACO
O TROCH KRÁSACH SVETA KRÁĽ
BALADA PRE BANDITU
DERBAK
ŠKOLA  ZÁKLAD ŽIVOTA
KAROL PETERKA, čitateľ a dobrodruh