Juraj Smutný

Juraj Smutný

člen súboru od roku 2018

Juraj Smutný je absolventom VŠMU v Bratislave. Od roku 2018 je členom umeleckého súboru DJGT. Od roku 2008 do roku 2016 bol členom Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici. Účinkuje v rôznych divadlách a divadelných zoskupeniach – Štátna opera Banská Bystrica, Odivo, Divadlo na Vysokej Nohe, Divadlo z domčeka. Spolupracuje s RTVS, venuje sa rozhlasovej tvorbe a dabingu.

Ešte ako hosť naštudoval v DJGT postavu študenta KAROLA PETERKU v inscenácii Škola základ života a uhrančivú postavu DERBAKA v muzikáli Balada pre banditu. V súčasnosti ho môžu diváci vidieť aj v štúdiovej inscenácii Mandragora ako frajerského „mača“ CALLIMACA a zároveň speváka a hudobníka. Účinkuje tiež v rozprávke O troch krásach sveta ako KRÁĽ.


Inscenácie
postavy
ČEPIEC JANO, FUJARISTA
DVAJA UBOHÍ RUMUNI HOVORIACI PO POĽSKY PARCHA
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC JÁN CHOVANEC (iluzionista)
POM POMOVE ROZPRÁVKY ARTÚR BUCHTA, PES
MANDRAGORA CALLIMACO
O TROCH KRÁSACH SVETA KRÁĽ
BALADA PRE BANDITU
DERBAK
ŠKOLA  ZÁKLAD ŽIVOTA
KAROL PETERKA, čitateľ a dobrodruh