Mária Knoppová

Mária Knoppová

Členka súboru od roku 2020

Mária Knoppová je študentkou 5. ročníka na Akadémii umení v Banskej Bystrici, odbor herectvo. Pochádza z dedinky Vyhne, ktorá sa nachádza v Štiavnických vrchoch. Už počas základnej školy, ktorú navštevovala vo Vyhniach, inklinovala k umeleckému prednesu, divadelnej tvorbe a tvorbe amatérskeho filmu. Po skončení základnej školy 6 rokov navštevovala Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, odbor Hudobno-dramatické umenie pod hereckým vedením Jany Oľhovej. Počas štúdia na vysokej škole naštudovala niekoľko inscenácií v profesionálnych divadlách. Od roku 2017 účinkuje v Radošinskom naivnom divadle, kde naštudovala hru Malý veľký muž v réžii Ondreja Spišáka, či rozhlasovú adaptáciu hry Včela v zime. Od roku 2018, ako hosť, tiež stvárňuje postavu Ermengardy v muzikály Hello, Dolly! v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Okrem divadla sa tiež venuje hre na gitaru a spevu. Na pódiu hrala a spievala s niekoľkými interpretmi a kapelami. Okrem týchto „hosťujúcich“ koncertov sa však venuje aj tvorbe a prezentácii vlastných autorských piesní.

Členkou umeleckého súboru Divadla Jozefa Gregora Tajovského sa stala v roku 2020. Jej prvou naštudovanou postavou je KATKA v inscenácii Polnočná omša.

Ďalšie postavy preobsadila, medzi nimi DIEVČA a ANJELA v inscenácii Balada pre banditu, IRMU JÁNSKU v inscenácii Škola základ života, BABUĽU v rozprávke Pom Pomove rozprávky a ďalšie.


Inscenácie
Postavy
ČEPIEC MLADÁ IĽKA
POLNOČNÁ OMŠA KATKA
POM POMOVE ROZPRÁVKY BABUĽA