Richard Sanitra

Richard Sanitra

člen súboru od roku 2007

Richard Sanitra je členom umeleckého súboru DJGT od roku 2007. Je absolventom Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde úspešne ukončil aj doktorandské štúdium. Venuje sa tiež dabingu, rozhlasu, moderovaniu, pedagogike. Opakovane sa viackrát podieľal na tvorbe podujatí divadla, ako napr. galavečer Motýľ, Deň otvorených dverí a iné. Svoje režijné danosti využil po prvýkrát v roku 2009 v rozprávke Hľadá sa Mikuláš! V roku 2013 režíroval v DJGT autorskú inscenáciu Svet (podľa) Urbana a v roku 2014 inscenáciu o dejinách divadla Divadlo v kocke. V roku 2013 sa tiež zapojil do medzinárodnej spolupráce DJGT so Slovenským vojvodinským divadlom Báčsky Petrovec, Srbsko a režijne pripravil komornú drámu Helverova noc.

Aktuálne stvárňuje na zvolenských doskách širokú paletu charakterov. V komédiách presne dávkuje humor a má zmysel pre temporytmus. Dramatické postavy zas koloruje vnútorným napätím a pulzovaním. Diváci ho môžu vidieť vo veselohre Charleyho teta ako falošnú DONNU LUCIU alias BABBSA, v čiernej komédii Drexlerovci ako záhadného VILIHO, v inscenácii Škola základ života ako záškoláka z dobrej rodiny ADYHO ČADILA, v inscenácii Čertice ako BEPPA. V inscenácii Denník Anny Frankovej zosobňuje navonok suverénneho, no vo vnútri liknavého otca HERRMANNA VAN DAANA. V detektívnej inscenácii Pasca na myši dôsledne interpretuje postavu DETEKTÍVA TROTTERA. Ako ANDREJ je organickou súčasťou muzikálu Balada pre banditu. V štúdiovej inscenácii Mandragora s drzou noblesou stvárnil postavu TIMOTEA. Účinkuje tiež v inscenácii Svet (podľa) Urbana ako RIŠO.

Richard Sanitra v roku 2009 získal Prémiu Literárneho fondu za postavu TOMA v inscenácii Dokonalá svadba. V roku 2013 získal Cenu Literárneho fondu za réžiu inscenácie SVET (PODĽA) URBANA. V roku 2015 získal Cenu Literárneho fondu za výnimočné stvárnenie postavy EMILA/EDUARDA v inscenácii Celebrity s.r.o. V roku 2015 bol ocenený diváckou Cenou MOTÝĽ pre Najpopulárnejšieho herca DJGT, ktorú obhájil po druhý krát v roku 2016.

Postava TOMA v inscenácii Dokonalá svadba mu v roku 2009 priniesla Prémiu Literárneho fondu. Za réžiu inscenácie SVET (PODĽA) URBANA získal v roku 2013 Cenu Literárneho fondu. V roku 2015 získal CENU LITERÁRNEHO FONDU za výnimočné stvárnenie postavy Emila/Eduarda v hre CELEBRITY s.r.o. Richard Sanitra získal tiež v roku 2015 divácku Cenu MOTÝĽ pre Najpopulárnejšieho herca DJGT, ktorú obhájil po druhý krát v roku 2016.


Inscenácie
Postavy
REVÍZOR SUDCA SPRÁVCA NEMOCNICE Zemľanika
POLNOČNÁ OMŠA PAĽO
DVAJA UBOHÍ RUMUNI HOVORIACI PO POĽSKY ŠOFÉR
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC PAĽO BIELIK
POM POMOVE ROZPRÁVKY LEV, PILOT, KAPITÁN LODE, PIZZAMAN
MANDRAGORA TIMOTEO
ČERTICE BEPPO
PASCA NA MYŠI DETEKTÍV TROTTER
BALADA PRE BANDITU ANDREJ
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ADY ČADIL (záškolák a repetent)
DENNÍK ANNY FRANKOVEJ HERMAN VAN DAAN
CHARLEYHO TETA LORD FANCOURT BABBERLEY (BABBS)
NA KONCI JESENSKÝ, DRAŠKOVIČ, BAGAR
POLEPETKO OTEC, STRÁŽ 1,KOMORNÍK,KUCHÁR