Peter Pavlac: DEŽO HOFFMANN (pracovný názov)

Strhujúca cesta nekonvenčnej regionálnej legendy

V dramaturgickej línii regionálnych tém (či osobností) s celospoločenským presahom je život Dezidera Hoffmanna skvelým materiálom pre vznik inscenácie. Jeho fotografická tvorba sa stala celosvetovo uznávanou a legendárnou, jeho GEN zas splodili lokálne podmienky banskoštiavnickej krajiny. Nezabudnuteľný umelec opustil Československo akýmsi riadením osudu, no aj napriek nepriazni súdobého politického režimu naň nikdy nezanevrel.

Režisér Patrik Lanačarič uviedol v júni 2022 do kín ďalší dokumentárny film, tentokrát s názvom Dežo Hoffmann – fotograf Beatles. Tematicky sa venuje vzácnemu rodákovi z Banskej Štiavnice, ktorý prešiel kariérnou cestou od vojnového reportéra až po fotografa takých dobových hviezd, akými boli napr. Elvis Presley, Marilyn Monroe, Elton John či práve The Beatles, pri ktorých stál už na samom počiatku ich hviezdneho vzostupu.
Jeho príbeh je príkladom osudu plného paradoxov, prekvapení, absurdných zvratov doby, ale aj nezabudnuteľného talentu a charizmy výnimočnej osobnosti.

Patrik Lančarič so svojím neveľkým tímom absolvoval pred vytvorením spomínaného dokumentu nespočetné množstvo sedení nad archívnymi materiálmi, stretnutí a rozhovorov s pamätníkmi, ktorí mali možnosť tohto význačného fotografa stretnúť osobne. Práve preto sa DJGT pri myšlienke pretaviť jeho príbeh do javiskovej podoby rozhodlo osloviť práve tohto etablovaného tvorcu, ktorý sa pripravovanej inscenácie zhostí ako autorsky, tak režijne, a to v tandeme s dramaturgom Petrom Pavlacom.

Inscenácia vytiahne do popredia povedomie o jednej z nedostatočne známych legiend Banskobystrického regiónu, dobové súvislosti (cez dve svetové vojny až po rozdelenie sveta na západný a východný blok), individuálne danosti talentovaného fotografa, jeho silný vizuálny rukopis, kreatívnu hravosť a nekonvenčnosť.

Premiéra: 5. apríla 2024

Foto poster:  

Foto: 

OSOBY A OBSADENIE

INSCENAČNÝ TÍM

Réžia Patrik Lančarič